Generaties voor vrede – Vredesweek 2018

Van 16 tot 23 september is het  jaarlijkse Vredesweek. Dit jaar is het thema:  ‘Generaties voor vrede’. Het lijkt in onze wereld haast vanzelfsprekend dat oorlog, haat en geweld van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. Oude vetes worden levend gehouden, vergeten leed wordt gereanimeerd. Mensen worden gebruikt als kanonnenvlees, tot seksslaaf of kindsoldaat gemaakt en na gebruik afgedankt en gedumpt.
In de Schrift horen we echter ook een ander verhaal. Jawel, ook daar staan verhalen in van geweld en vijandsbeelden. Amalek en Haman zijn spreekwoordelijk geworden voor de vijand die je in de rug aanvalt. Maar er is ook een tegengeluid: van God die ons steeds weer een nieuwe kans geeft, die het elke generatie weer met ons wil proberen. Verhalen over de verwachting en de hoop dat er eens een tijd zal komen, waarin wij elkaar dragen en gehoor geven aan de oproep tot vrede en gerechtigheid.

Op zondagavond 16 september willen we in de oecumenische viering in de Oosterkerk daar aandacht aan geven. U bent van harte welkom. De viering begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn mevr. Gerda van Netten, drs. Gerrie Zemmelink en pastor Jos Droste.