Herinnering voor het aanleveren van kopij voor KerkVenster:

–         De deadline voor geschreven of getypte kopij is maandag  18.00 uur,
          elf dagen voor het verschijnen van KerkVenster.

–         De deadline voor digitaal aangeleverde kopij is woensdag 22.00 uur,
          negen dagen voor verschijning van KerkVenster.

–         Te laat aangeleverde kopij kan eventueel op de website geplaatst worden.

–        Urgente kopij blijft een uitzondering, deadline zondag 18.00 uur,
         zes dagen voor verschijning van KerkVenster op voorwaarde dat dit van
         tevoren is aangekondigd of op dat moment urgent is, via coordinator@kerkvenster.nl

De aanleveradressen voor de kopij: redactie@kerkvenster.nl of brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

Deze aanleveradressen kopij en data  voor de deadlines vindt u altijd in de colofon op de op een na laatste pagina van KerkVenster.

 redactie KerkVenster