Stichting Harapan Baru Lombok Indonesië

Nick Rensink is werkzaam op Lombok en wil op regionaal niveau meer training en werkgelegenheid realiseren voor mensen met een beperking of in diepe armoede. De ultieme doelstelling is hierbij het bereiken van maximale zelfstandigheid door mensen zelfredzaam te maken en economisch onafhankelijk. Oftewel: ‘van kansarm naar kansrijk.’

Harapan Baru betekent in het Nederlands ‘Nieuwe Hoop’. Een hoop op een nieuwe, betere toekomst. Want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en moet zich kunnen ontwikkelen op geestelijk, emotioneel, fysiek en sociaal gebied. Iedereen moet het recht hebben om op volwaardige wijze mee te kunnen doen in de samenleving van Lombok.

Harapan Baru Lombok heeft veel steun vanuit IJzerlo en Aalten mogen ontvangen, ook vanuit de PKN Aalten.

Op vrijdag 11 mei wil oud-Aaltenaar Nick Rensink – oprichter van Harapan Baru Lombok en werkzaam op Lombok – graag vertellen wat er allemaal bereikt is en wat de plannen voor de toekomst zijn.

U bent allen van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.