Welkomstdienst

Welkom bij de kindernevendienst

Met de kindernevendienst willen we de kinderen zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken.  De kinderen gaan met hun ouders naar de kerk en op het moment dat het daar “te moeilijk” wordt, verlaten ze de dienst om op hun eigen niveau uitleg te krijgen over het Bijbelgedeelte dat deze zondag op het rooster aangegeven staat. Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze verdeeld over twee groepen op basis van hun leeftijd.
Er wordt een verhaal verteld. Daarna volgt de verwerking middels een vraaggesprek, spelletje, knutselwerkje enz. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk.

De kindernevendienst is voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. In de welkomst- en overstapdienst op zondag 2 september in de Zuiderkerk willen we de 4 jarigen feestelijk welkom heten in de kerk en op de kindernevendienst.

Is uw kind tussen oktober 2017 en oktober 2018 vier jaar geworden? Dan willen we hem/haar bij deze van harte uitnodigen voor deze feestelijke welkomstdienst! Opgeven kan door een mailtje te sturen naar

Heidi Ebbers: Heidiebbers@outlook.com