Westerkerk in Aalten

De Westerkerk zat deze morgen overvol. Dit kwam mede doordat professor

dr. J. Ridderbosch uit Kampen in deze dienst voorging. Deze professor was de dag ervoor ook al in Aalten om het synodebesluit over de opvattingen van prof. dr. K. Schilder toe te lichten. Tom Visser zat samen met zijn broer Bé op de galerij. Zijn broer stootte hem aan en fluisterde: ‘De Grünen staan buiten.’ Het werd onrustig in de kerk. Al gauw kreeg men door dat er een razzia zou komen.

Verscheidene mannen poogden zich te verstoppen door via de consistorie de zolder op te klimmen. Ook op de galerij probeerden jonge mannen met behulp van een potige kerel via een luik naar de zolder te ontsnappen. Echter één van de mannen maakte een misstap waardoor er een breuk in het plafond ontstond. Bovendien zagen de Duitsers door de ramen wat er gaande was. Alle jongemannen werden gesommeerd naar beneden te komen. Iedereen werd gecontroleerd op persoonsbewijzen. De mannen die gearresteerd werden moesten aan de zijkant van de kerk tegen de muur gaan staan.  Mevrouw G. Mengers-Eppink vertelde het volgende met emotie in haar stem: ‘We zaten met ons gehele gezin in de kerk. Daarbij was ook Mink van der Harst, onze evacué uit Scheveningen. Hij was gelukkig te jong en mocht doorlopen. Maar zijn broer, Piet van der Harst werd wel opgepakt. Mink was hierdoor zó ontdaan dat hij zijn broer niet in de steek wilde laten. Hij wilde teruglopen en zich bij de anderen voegen. Vader heeft hem toen beetgepakt en hem uiteindelijk weten te overtuigen om mee naar huis te gaan.’