Zomers bericht van de voorzitter

Op moment dat ik dit artikel schrijf staan wij als familie op het punt om te vertrekken voor een vakantie naar het zonnige Italië.

In het afgelopen jaar zijn er veel zaken de revue gepasseerd, allerlei onderwerpen hebben we besproken en er is door heel veel mensen ontzettend veel werk verricht.

Namens de kerkenraad en mij persoonlijk wil ik iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze gemeente, heel hartelijk danken. Het doet mij deugd dat er zoveel mensen zijn die geheel vrijblijvend zich willen inzetten voor onze gemeente, nogmaals dank en ik hoop dat u er net zoveel plezier aan beleefd als ik.

In het afgelopen jaar hebben veel mensen mij ook aangesproken, of gebeld als er iets niet helemaal duidelijk was, of dat men zich zorgen maakte, of vragen had over een bepaald onderwerp. Blijf dit doen, wij willen u heel graag antwoord geven op uw vragen, spreek ons aan, dat waarderen wij zeer.

Voortgang invulling vacature predikant/pastoraal medewerker wijk Barlo-Dale

Tijdens de bijzondere gemeenteavond van 3 juli jl. heeft de gemeente met grote meerderheid ingestemd tot het uitbrengen van beroep aan de nieuwe predikant ds. Folkert de Jong.

Aansluitend heeft de grote kerkenraad tijdens een aansluitende vergadering, de uitslag van de stemming overgenomen en konden we ds. Folkert de Jong daadwerkelijk beroepen.

Maandagmiddag 9 juli hebben Harry Eenink (voorzitter beroepingscommissie) en Gerard Helmink (voorzitter kerkenraad) de beroepingsbrief aan Folkert overhandigd. In volle overtuiging heeft hij daarna het bericht van Aanneming van Beroep ondertekend. Zowel Folkert als zijn vrouw Thandi en dochter Henrike zien erg uit naar deze nieuwe uitdaging. Als beroepingscommissie en kerkenraad zijn wij erg blij en dankbaar dat ds. Folkert de Jong het beroep heeft aangenomen tot predikant in onze gemeente.

Op dit moment is de datum van de bevestigingsdienst nog niet bekend. Tevens zal Folkert, in één van de volgende nummers van KerkVenster, zich persoonlijk voorstellen aan onze gemeente.

Op voorhand willen wij familie De Jong van harte welkom heten in onze gemeente en spreken we onze dank uit voor het vele werk wat de beroepingscommissie in het afgelopen jaar heeft verzet.

Aangezien Folkert op voorhand had aangegeven dat hij maximaal voor 80% zou willen werken, bleef er een gedeelte van zijn werkzaamheden vacant. Deze werkzaamheden bestonden uit het pastoraal werk in de wijk Barlo-Dale. In overleg met het wijkteam en de leden van de kleine kerkenraad, hebben we besloten dat wij hiervoor op korte termijn een invulling zouden zoeken.

Op woensdag 4 juli hebben Jan van Schijndel en Gerard Helmink een gesprek gevoerd met Wilma Onderwaater hierover. Daarbij gaf zij aan dat zij graag een uitbreiding van het huidige aantal uren zou wensen, zodat zij ook wat meer tijd zou hebben voor “het normale pastorale werk”. Op dit moment worden haar uren bijna alleen maar ingevuld met crisispastoraat, haar wens zou zijn om haar huidige arbeidsovereenkomst van 0,4 fte te verruimen naar 0,6 fte (60%). Tevens zou zij graag wat meer voorgaan in de traditionele/liturgische diensten (dit was ook een wens die door het wijkteam van Barlo-Dale naar voren werd gebracht).

Op donderdag 5 juli hebben wij als kleine kerkenraad een extra vergadering ingelast, om de wensen en ideeën van Wilma verder te bespreken. De kleine kerkenraad ging unaniem akkoord om de huidige arbeidsovereenkomst van Wilma Onderwaater uit te breiden naar 0,6 fte.

Tevens zouden we nog op zoek gaan naar een vaste invulling van het pastoraal werk dat Gerrie Zemmelink op dit moment uitvoert. Zij stopt met deze werkzaamheden na de zomer. Voor deze functie van 0,3 fte zouden we dan een sollicitatieprocedure opstarten, maar ook hebben we besproken dat wij dit ook zouden voorleggen aan Netty Hengeveld. Afgelopen week heb ik dit voorgelegd aan Netty, of zij wellicht interesse had in deze functie en wij zijn dan ook erg blij en dankbaar dat zij heeft besloten dat zij met veel vreugde deze openstaande uren wil gaan invullen.

Dat wil dan zeggen dat Netty als pastoraal medewerker voor 0,3 fte zal worden ingezet in de wijk Lintelo en voor 0,3 fte zal worden ingezet in de wijk Barlo-Dale.

Wij als kerkenraad zijn blij dat we dit op zo’n korte termijn allemaal hebben kunnen regelen. Ik wil dan ook iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen hiervoor hartelijk danken.

Na de vakanties zullen wij u verder informeren over de diverse ingangsdatums e.d.

Ik wil u allen een prachtige zomer toewensen, geniet van elkaar, de natuur en neem de tijd om de batterij weer op te laden.

 

Met vriendelijke groet,           Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad