5 maart: Wereldgebedsdag

Op vrijdag 5 maart zal vanuit in de Oude Helenakerk om 19.00 de viering van de Wereldgebedsdag plaatsvinden.  Deze viering kan via live-stream en de erkradio gevolgd worden.  De viering wordt geleid door Anneke Wattel en Wilma de Jong.

De wereldgebedsdag is een interkerkelijk wereldgebeurtenis waarbij de liturgie wordt gemaakt door de nationale wereldgebedsdag-comités die alleen uit vrouwen bestaat.

Dit wordt jaarlijks door een ander land gedaan.  

Zo vinden er ieder jaar op de eerste vrijdag van maart vierentwintig uur per dag ergens op de wereld  gebedssamenkomsten plaats waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen en dezelfde gebeden worden gebeden. De Wereldgebedsdag verbindt mensen in een keten van gebed, maakt hen bewust dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, bevestigen dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.  De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Vanuatu  met als thema ‘Rotsvast’

U bent van harte uitgenodigd de viering online bij te wonen.

Voor meer informatie zie wereldgebedsdag.nl                                              Wilma de Jong