Voorlopige opbrengst kerkbalans PGAalten

In  januari is de kerkbalans 2019 gehouden en na inlevering van de enveloppen in februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2019 op dit moment € 638.000 (2018: € 664.000), alle enveloppen zijn nog niet binnen zodat het bedrag nog licht kan stijgen.

In de begroting was een bedrag van € 636.000 opgenomen (2018: € 660.000). Wij zijn dan ook blij dat door het werk van de vele collectanten dit bedrag werd toegezegd, hartelijk dank hiervoor.

De digitale toezeggingen nemen ook gestaag toe, waren het er in 2018 nog 110, dit aantal is nu gestegen naar 300.

Nu het steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden, zullen wij daar de komende jaren meer gebruik van maken. Het is niet alleen dat er dan  minder collectanten nodig zijn, maar ook achter de schermen levert dit een groot voordeel op, omdat er na het eenmalig aanmaken er weinig handwerk meer aan te pas komt.

Bij de diaconale rondgang zal dan ook ingezet worden op het zoveel mogelijk digitaal toezeggen.

Door omstandigheden zijn er jaarlijks collectanten die afhaken, wilt u ons helpen als collectant, geef dit dan door bij het kerkelijk bureau.

Namens college van kerkrentmeesters,

René Veerbeek

 

 

 

Voorlopige opbrengst kerkbalans Aalten

 

In  januari is de kerkbalans 2019 gehouden en na inlevering van de enveloppen in februari zijn de toezeggingen voor het jaar 2019 op dit moment € 638.000 (2018: € 664.000), alle enveloppen zijn nog niet binnen zodat het bedrag nog licht kan stijgen.

In de begroting was een bedrag van € 636.000 opgenomen (2018: € 660.000). Wij zijn dan ook blij dat door het werk van de vele collectanten dit bedrag werd toegezegd, hartelijk dank hiervoor.

 

De digitale toezeggingen nemen ook gestaag toe, waren het er in 2018 nog 110, dit aantal is nu gestegen naar 300.

Nu het steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden, zullen wij daar de komende jaren meer gebruik van maken. Het is niet alleen dat er dan  minder collectanten nodig zijn, maar ook achter de schermen levert dit een groot voordeel op, omdat er na het eenmalig aanmaken er weinig handwerk meer aan te pas komt.

Bij de diaconale rondgang zal dan ook ingezet worden op het zoveel mogelijk digitaal toezeggen.

 

Door omstandigheden zijn er jaarlijks collectanten die afhaken, wilt u ons helpen als collectant, geef dit dan door bij het kerkelijk bureau.

 

Namens college van kerkrentmeesters,

René Veerbeek