Voortgang

Verslag van de vergadering  van kleine kerkenraad op 26 februari jl.

Gerard Helmink opent de vergadering met het artikel ‘laten we elkaar zegenen ’ waarna hij voorgaat in gebed.

Zoals u ook elders in KerkVenster heeft kunnen lezen of wellicht in de kerk heeft gehoord, zijn wij heel blij en dankbaar dat ds. Wytze en ds. Marieke Andela hebben aangegeven dat ze een gedeelte van de werkzaamheden in de wijk IJzerlo gedurende het ziekteverlof van ds. Riemer Faber op zich willen nemen. Ook Riemer is heel blij met deze invulling.

De presentaties eind januari van respectievelijk de groep Oude Helenakerk en de kerkrentmeesters inzake de Oude Helenakerk lieten meerdere overeenkomsten zien.

Zo gaan beide uit van een multifunctioneel gebruik van het gebouw, meer dan alleen het gebruik voor kerkdiensten. Diverse vragen, toekomstscenario’s, verschillen en overeenkomsten zijn en worden komende tijd besproken.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe sectiekaart per wijk, deze wordt momenteel verder geoptimaliseerd.

Aan de werkgroep Groene Kerk is de mogelijkheid gegeven om het label van Groene Kerk aan te vragen. De kerkenraad erkent de werkgroep en steunt het streven naar een groene kerk.

Het is niet bij iedereen bekend dat er zittend kan worden deelgenomen aan de viering van het Avondmaal als u slecht ter been bent. Wie het Avondmaal zittend wil vieren, kan dit doorgeven aan de nodigende ouderling van dienst.

Harm Hoftiezer sluit de avond met het lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.