Aalten en Bredevoort vinden elkaar

Aalten en Bredevoort vinden elkaar in detachering predikant

Elkaar ontmoeten is een kernwaarde binnen onze kerken. En dat kan ook halverwege tussen Bredevoort en Aalten, nu beide kerkelijke gemeentes en ds. Ada Endeveld elkaar hebben gevonden in een gedeeltelijke, tijdelijke detachering.

In de Protestantse Gemeente Aalten is door een combinatie van vacatures een tekort ontstaan in de capaciteit voor pastorale zorg. De beroepingscommissie is begonnen aan haar taak om in de invulling van vacatures te voorzien, maar dat zal tijd in beslag nemen. Tegelijkertijd is in Bredevoort duidelijk geworden dat naar een oplossing gezocht moet worden voor een structureel financieel tekort dat de kerk jaarlijks in de begroting ziet.

Omdat een oplossing zou kunnen liggen in ‘elkaar als buren te hulp schieten’, werd het gesprek gestart tussen de beide Protestantse Gemeenten en ds. Ada Endeveld. Ook Ada was enthousiast over het vooruitzicht om in Aalten pastoraal werk te gaan doen.

Door tijdelijke uitval van Ada door ziekte hebben de gesprekken even op een heel laag pitje gestaan, maar gelukkig is zij weer begonnen met werkzaamheden en de verwachting is dat haar herstel voorspoedig zal verlopen.

Overeengekomen is nu dat met ingang van 1 mei 2020 ds. Ada Endeveld voor een minimale periode van 12 maanden, voor 40% haar werkterrein uitbreidt naar Aalten om daar te ondersteunen in pastorale zorg in de wijken Barlo-Dale en IJzerlo. Voor 60% blijft Ada werkzaam in Bredevoort.

Om dit ‘behapbaar’ te houden, zal er vanaf mei in Bredevoort wat vaker een vervangende predikant voor de zondagse viering aanwezig zijn. Over welke overige taken zij in Bredevoort zal blijven uitvoeren, zullen we op een later moment in KerkVenster berichten.

Gedurende deze periode zullen wij gezamenlijk evalueren wat de ervaringen zijn, en of deze detachering voor alle betrokken partijen naar wens verloopt.

Beide kerkenraden hebben ingestemd met deze vorm van samenwerking. We zijn blij dat ds. Ada Endeveld zich hiervoor wil inzetten en dat we als gemeenten elkaar hierin kunnen tegemoetkomen.

Namens de kerkenraden,                                                Gerard Helmink en Bas Brezet