Ecobrick-project Gunung Sari Aardbevingen 2018

Ecobrick-project Gunung Sari Aardbevingen 2018

Hieronder treft u informatie aan over Harapan Baru op Lombok in Indonesië, een project dat ook de diaconie van de PGAondersteund wordt.

 In juli en augustus 2018 is Lombok getroffen door een aantal krachtige aardbevingen.

Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 mensen hadden materiële schade.

Veel mensen uit Nederland hebben financiële steun gegeven, waardoor Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) in staat was de opvangkampen noodhulp te bieden.

De noodhulp die door particulieren en de Indonesische overheid werd gegeven zorgde echter voor veel vervuiling. Alle producten waren verpakt in plastic, dat vervolgens achteloos werd weggegooid. Dit was de aanleiding om ecobricks te maken, zodat het zwerfplastic in iets bruikbaars kon worden omgezet. Plastic flessen worden volgestopt met plastic verpakkingen. Vervolgens kun je daarmee muren opbouwen.

In zes dorpen is onder auspiciën van HBLI een aantal mensen getraind in het maken van ecobricks, waarbij vermeld moet worden dat een deel van deze mensen door de aardbevingen geen werk meer had.

Naast de training is een ruilsysteem ontworpen, waarmee ecobricks ingeruild konden worden voor voedings- of hygiëneproducten. Bijvoorbeeld: twee ecobricks tegen een kilo rijst, vier ecobricks tegen een kilo groente of drie ecobricks tegen een pak luiers.

In totaal zijn meer dan 14.600 ecobricks geruild.

Met deze actie is ruim 3.500 kilo plastic opgeruimd.

Meer dan 500 families hebben kunnen profiteren van dit ruilsysteem.

Zo is dus echt van de nood een deugd te maken

SKB4Gambia

In het Kanifing General Hospital in Gambia, waar SKB4Gambia sinds 2012 hun vrijwilligerswerk doet, gebruiken ze nu alleen steriele gazen. Hier wordt alles mee gedaan want speciaal wondverband wat niet verkleeft aan brandwonden en goed materiaal wat wonden en huid niet verweekt is niet voorradig.

Het gevolg hiervan is dat er veel onnodige pijnlijke wissels zijn zonder het gewenste resultaat. De gazen plakken vast aan de brandwonden en bij wissels trekt het de wonden weer open. Helaas zien we vooral veel kinderen met brandwonden, door o.a. het spelen bij de open vuren.

We ontvangen via zorgorganisaties vaak verbandmateriaal . De verpakkingen zijn verschillend en zo ook de kleuren. Dit geeft veel onduidelijkheid en geen eenduidig en goed gebruik van materiaal. (N.B. we zetten het elders in het Kanifing General Hospital in, maar niet bij de brandwondpatiënten)

Erg fijn is het dat we van een firma waar we in SKB mee werken een aanbieding hebben gekregen voor goed materiaal, wat simpel en doelmatig is in gebruik en wat we voor deze patiëntencategorie kunnen inzetten. We gaan er in januari zelf mee werken, maar de rest dragen we over aan de afdelingsverpleegkundigen zodat ze een lange tijd vooruit kunnen met deze middelen. Indien mogelijk zullen we proberen dit aan te vullen.

We zijn dankbaar dat jullie als diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten ons ondersteunen.  Het maakt voor de Gambiaanse verpleegkundigen, artsen maar vooral voor de Gambiaanse patiënt wezenlijk verschil.!!

Voor verder info verwijzen we u door naar onze site: www.skb4gambia.nl

Noodhulp op Lombok

Verslag van de diverse projecten

Algemeen

In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd door duizenden naschokken. Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 mensen werden door de aardbevingen getroffen. Veel publieke voorzieningen werden vernietigd en veel families werden in tijdelijke kampen ondergebracht. 

In totaal zijn er als gevolg van de aardbevingen in Noord- en West-Lombok meer dan 400 scholen vernield.
De drinkwatervoorziening kwam door de aardbevingen in de problemen.

Meer dan 60% van de huizen zijn vernield en moeten door de bewoners weer opgebouwd worden.

 1. Scholen
  Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) heeft scholen in de gelegenheid gesteld legertenten te lenen om als leslokaal in te richten. In samenwerking met een privé sponsor zijn 11 tenten gekocht. Deze zijn verdeeld over 15 locaties (sommige tenten zijn op meerdere lokaties gebruikt). Daarnaast zijn meer dan 40 scholen ondersteund bij de vervanging van het lesmateriaal, dat verloren is gegaan. In totaal zijn ongeveer 500 leerlingen hiermee geholpen.
  Eén van de tenten is gebruikt voor het trauma-healing project, waarbij kinderen worden geholpen de aardbevingen te verwerken.

 2. Waterfilters
  Door de aardbevingen is de watervoorziening en dan vooral de drinkwatervoorziening met name in kleine afgelegen dorpen in de problemen gekomen.

Door HBLI zijn 101 waterfilters geplaatst, die van het water schoon drinkwater maken.


 1. Uitlenen gereedschap
  HBLI heeft gereedschap (zoals kruiwagens, schoppen, hamers, elektrische zagen, beitels e.d.) aangeschaft, die de dorpsbewoners kunnen lenen ten behoeve van de herbouw van hun woningen e.d. Tot en met juli zijn in verschillende dorpen 822 huizen met gebruikmaking van dit gereedschap herbouwd en waren nog 209 families hiermee bezig.
  In het dorp Ledang Re is in juli dit project van start gegaan. Er zijn inmiddels 13 huizen herbouwd.