Hulp ver weg dichterbij

Nieuwsbrief van Upendo Children Centre in Kenya

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om God te danken dat hij ons tot nu toe gespaard heeft.
Het is niet gemakkelijk: het aantal ziektegevallen ten gevolge van het COVID19-virus stijgt elke dag.
In Kenia zijn 13.500 gevallen gemeld en 240 doden.
Het aantal gevallen stijgt snel. De regering doet zijn best om de verspreiding van het virus te controleren, door allerlei maatregelen, zoals een straatverbod van 21.00 uur tot 04.00 uur en tot vorige week, een lockdown in sommige grote steden, zoals Nairobi, Mombassa en Kwale.
De lockdown is nu weer opgeheven, maar alle openbare bijeenkomsten zijn verboden. Scholen en kerken zijn gesloten.

De kinderen zijn gezond en wel, maar de hele dag thuis in Upendo. We doen ons best alle instructies op te volgen en te voorkomen dat de kinderen zich vervelen.
De kinderen moeten zo veel mogelijk een afstand van één meter houden, mondmaskers dragen, en dagelijks heel veel hun handen wassen.

Tussen de maaltijden krijgen de kinderen vers fruit en sap en extra graanproducten om hun weerstand op peil te houden.

Vanaf dat de scholen dicht gingen, hebben we nu elke morgen van 08.00 – 12.00 uur onderwijs voor de kinderen in Upendo georganiseerd, om te voorkomen dat de kinderen een achterstand oplopen.

Om te zorgen dat ze zich niet vervelen, krijgen de kinderen hulp bij groepsactiviteiten, zoals zingen, voetballen en badminton.

De kinderen moeten wel binnen de omheining blijven en de poorten zijn dicht.

Elke zondag houden we samen onze eigen kerkdienst. Zo kunnen de kinderen ook geestelijk blijven groeien.

We willen niet vergeten onze dank uit te spreken voor de vele, soms extra donaties die gedaan worden door o.a. de kerken in Roermond en in Aalten.
We waarderen dit zeer en ervaren dit als een vriendelijk gebaar.

We bidden om Gods rijke zegen voor u allemaal.

Met vriendelijke groeten uit Nyeri, Kenia Jackson Wachira

Stichting Barmuja is ook een project dat ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten. Hieronder volgt een berichtje dat wij recentelijk ontvingen van Ineke Luimes.
Stichting Barmuja heeft in januari van dit jaar een prachtige gift gekregen van PKN Aalten.Eind januari was ik in Ethiopië, zoals u wellicht weet. Ik was in Genda Musa, waar we met een waterproject bezig waren.

Toen ik er was, bleek dat er door allerlei omstandigheden geen water uit de kranen kwam, zoals we natuurlijk wel hadden gehoopt.
Onze contactpersoon is toch doorgegaan met gesprekken bij de plaatselijke overheid, en tot mijn grote verbazing kreeg ik recentelijk bijgevoegde foto’s toegestuurd.
Het is dus toch gelukt om drinkwater bij de mensen van Genda Musa te krijgen.
Ze hoeven nu geen 12 km meer te overbruggen om bij schoon water te komen!
Mede door de gift van PKN Aalten was dit mogelijk.
Mede namens Adane, de contactpersoon, heel veel dank daarvoor!

Stichting Barmuja,

Ineke Luimes

Hieronder volgt een bijdrage van Walter Meekes van Stichting HoPe. Deze bijdrage is eind april aangeleverd, hopelijk is ook in Peru de situatie rond corona inmiddels enigszins verbeterd.

Hulp aan mensen in Peru

Op 21 februari jl. heeft Stichting HoPe een mooie donatie ontvangen van de Protestantse Gemeente Aalten.

Mijn idee was om jullie donatie te besteden aan de naschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria van de stad Cusco. Dagelijks komen hier 60 tot 70 kinderen, om onder professionele begeleiding hun huiswerk te maken.  Wij noemen het programma gemakshalve ‘de Bibliotheek’.

Het schooljaar 2020 (maart – december) zou op 16 maart van start gaan, maar vanwege de coronacrisis werd in Peru juist op deze dag de noodtoestand afgekondigd, en werd het sociale leven totaal lamgelegd. De reden is duidelijk: Peru beschikte op 16 maart slechts over 100 IC-bedden voor een populatie van 32 miljoen inwoners in een land dat 32 keer groter is dan Nederland. Verder was en is het medisch stelsel in Peru totaal niet voorbereid en ingericht op de opvang van enorme aantallen coronapatiënten. Op dit moment telt Peru 25.300 geregistreerde besmettingen en 700 doden als gevolg van de coronacrisis. Het werkelijk aantallen zal vele malen hoger liggen dan het aantal dat officieel wordt genoemd. De ziekenhuizen liggen ondertussen vol en de crematoria kunnen het aantal overledenen niet meer verwerken.

Wij mogen sinds 16 maart alleen nog voor boodschappen, bank of apotheek de deur uit. Voorlopig is de quarantaine verlengd, maar of de maatregelen daarna versoepeld worden valt te bezien. Er is nog steeds een sterke stijging van het aantal besmettingen en doden.  De onzekerheid is groot. Het ministerie van onderwijs heeft al aangekondigd te overwegen om de scholen dit hele jaar niet open te laten gaan. Het ministerie verzorgt ondertussen virtuele lessen maar de kinderen uit onze programma’s hebben weinig tot geen baat van dit programma, zij hebben eenvoudigweg geen toegang tot deze service. Het ministerie heeft aangekondigd tablets uit te gaan delen, maar ook dan hebben de kinderen in de achterstandswijken en de bergdorpen niet dezelfde mogelijkheden om hun schoolwerk te maken. 

Wij hopen dat we, wanneer de quarantaine versoepeld wordt, van de overheid de mogelijkheid krijgen om de bibliotheek weer te openen. Juist de kinderen uit de achterstandswijken lopen in deze maanden van quarantaine een extra grote achterstand op. HoPe wil dan de service uitbreiden met meer openingsuren, meer computers met internet en met extra leerkrachten. Ook willen we de kinderen in de bibliotheek dagelijks een goede maaltijd geven. De kinderen komen uit arme families. De meeste families in de zone hebben onregelmatig inkomsten. Zeker nu het toerisme in Cusco helemaal stil is komen te liggen hebben duizenden families hun economische basis verloren. Het zal maanden duren voor de economie in een toeristenstad als Cusco weer enigszins op gang komt.

De situatie is echter op dit moment enorm onzeker. Niemand kan voorspellen hoe het sociale leven er over een of twee maanden uitziet.  We moeten dus nog even afwachten wanneer en in welke vorm wij de bibliotheek weer kunnen laten functioneren, de kinderen kunnen bijstaan in hun schoolwerk en hen kunnen voorzien van een goede maaltijd. 

Ik wil de Protestantse Gemeente Aalten in ieder geval heel hartelijk danken voor deze mooie donatie. Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bibliotheek en van de besteding van jullie donatie.
                                       Namens de stichting HoPe,Walter Meekes

Jaarproject diaconie

Op zondag 1 maart is het nieuwe jaarproject van de
diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten gepresenteerd: een 4-tal projecten
van ‘Voor de wereld van morgen’. Dit omdat we sinds kort aangesloten zijn bij
de organisatie ‘Groene Kerken.’ De opbrengst van de eerste collecte die op
genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green
Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het
plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic
afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site: holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschillende
manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook
gecombineerd kunnen worden.

 De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en
schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder
plastic in de natuur en voor iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

 Door kleine mobiele fabrieken te maken waar dakpannen
gemaakt worden van afvalplastic wordt er waarde aan het plastic gegeven. Wat
eerst in de natuur lag, wordt nu opgeruimd en gebruikt voor iets moois.
Daarnaast krijgt degene die het opruimt er ook wat voor terug.
  Zo ontstaat er ook bewustwording en sociale
impact doordat er wat verdiend kan worden. Het plastic wordt daardoor waardevol
en tegelijkertijd lossen we een aantal problemen op.

Hieronder een paar foto’s van een fabriek in het
buitenland die al in werking is. Naar dit voorbeeld gaat Holanda Green
Solutions ook een fabriek bouwen.