Hulp ver weg dichterbij

Hoopvol dankzij nieuwe tape-techniek

Nieuwsbrief Van Tess Unlimeted over het helpen van baby’s en kinderen met schisis in Guatemala tijdens Covid-19. Dit project wordt financieel ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Melkproject

Sinds januari hebben we meer dan 170 nieuwe baby’s mogen verwelkomen in ons melkproject. Deze hebben allemaal een speciale drinkfles, melkpoeder en luiers van ons ontvangen. Ondanks dat de operaties vanaf maart noodgedwongen stil kwamen te liggen, gaan we toch door met het opvangen van deze baby’s. Met als doel om ze op een gezond gewicht te krijgen en te houden, totdat we weer aan te slag kunnen met opereren.

Operaties
We kunnen van geluk spreken dat het aan het begin van het jaar nog is gelukt om maar liefst 99 kinderen te opereren. Helaas viel het na deze twee operatieweken stil. Hoewel het vliegveld inmiddels weer open is, betekent dit helaas nog niet dat we opnieuw kunnen gaan opereren. Het Ministerie van Gezondheidszorg heeft hier nog geen groen licht voor gegeven en ook is het nog even onzeker wanneer de teams uit het buitenland gemakkelijk deze kant op kunnen komen. We zullen daarom geduldig moeten afwachten totdat we weer van start mogen gaan.

Nieuwe projecten
Er zijn in de tijd van Covid-19 wel enkele nieuwe projecten in het leven geroepen. Een daarvan is het uitdelen van Nutri Listo aan kinderen vanaf 1 jaar oud, die te maken hebben met ondervoeding. Dit zijn kleine zakjes gevuld met een soort pindakaas waar lekker veel calorieën in zitten. Op dit moment hebben we zo’n zestien kinderen geholpen die twee maanden lang één zakje Nutri Listo per dag ontvingen. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen en daaruit blijkt dat ze gelukkig allemaal zijn aangekomen.

Ook zijn we weer gaan samenwerken met onze lokale tandarts Brosly. Zij moest wegens Covid-19 noodgedwongen haar kliniek sluiten, maar is gelukkig sinds juli weer in staat om haar werk uit te voeren. Omdat we voorheen regelmatig Amerikaanse tandartsen ontvingen tijdens een operatieweek en goede tandzorg voor kinderen met schisis erg belangrijk is, zijn we blij dat we alsnog kunnen samenwerken met onze lokale tandarts Brosly. Tot nu toe heeft ze al drie kinderen geholpen die op hun operatie wachten. Helaas kunnen we door het beperkte openbaar vervoer alleen afspraken inplannen voor kinderen die dichtbij wonen. Hopelijk komt hier snel verandering in. Daarnaast zijn we begonnen met het uitoefenen van een nieuwe techniek, namelijk taping. Als een baby een schisis heeft die erg wijd is of een bilaterale lip waarvan de lip erg hoog staat, kan taping ingezet worden om een beter resultaat te krijgen tijdens de operatie. Dit wordt al veel toegepast in de westerse wereld, maar werd nog niet gebruikt in Guatemala. In juli zijn we hiermee begonnen, nadat het pakket met tape naar Guatemala verstuurd was. Op dit moment krijgen negen baby’s in ons project iedere maand tape om te plakken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Tot slot hebben we ons in de afgelopen maanden erg kunnen focussen op de bouw en inrichting van onze nieuwe schisiskliniek. Ondanks een onvermijdelijke vertraging, is het einde in zicht en begint de kliniek steeds meer vorm te krijgen! We zijn zo ontzettend trots op ons team in Guatemala dat zich vanaf het begin, met een positieve instelling, heeft blijven inzetten voor iedereen die onze hulp goed kon gebruiken. Mede dankzij de donaties die we in het verleden hebben ontvangen, was het gelukkig niet nodig om personeel te ontslaan. Al onze medewerkers hebben hun baan behouden en konden hun families zonder zorgen blijven onderhouden.

Bedankt
Via dit bericht willen wij u en uw gemeente (Protestantse Gemeente Aalten) ontzettend danken voor de financiële ondersteuning na de brand op Lesbos.
Wij hebben, mede dankzij uw gift, meerdere vrachten hulpgoederen kunnen sturen naar Lesbos.
Op dit moment zijn wij bezig met het winterklaar maken van het kamp.
Zoals het nu is neergezet door de UNHCR kan men absoluut de winter niet in.
We spannen zeilen over de tenten, slaan extra zware haringen in de grond en graven gleuven rondom de tenten, zodat er een afwatering is.
We hebben ook na vier jaar weer activiteiten kunnen oppakken, zoals sport en ontspanning. Je merkt dat de rust in het kamp komt!
Ook konden we een tweetal mobiele ‘schaftketen’ aanschaffen, die door vrijwilligers van ons zijn omgetoverd tot twee kleine kantoortjes, zodat het coördinerende werk niet heel de dag al bukkend in een tent moest gebeuren.
We staan nu in de startblokken om grote verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van houten vloeren (lees: pallets) in de tenten, zodat het vocht en de kou niet in de tenten komen.

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van wat we, mede dankzij jullie gift, konden bewerkstelligen.

Wat nog belangrijker is: door jullie gebed hebben we allen de kracht en gezondheid ontvangen om al het werk te kunnen blijven doen. Daar zijn we heel dankbaar voor!

Jan de Zwart
www.christianrefugeerelief.com

Huis van de toekomst in Malawi

‘Huis van de toekomst’ is een project in Malawi waar we de afgelopen jaren al vaker wat over verteld hebben. Het is een opvanghuis voor straatkinderen. De kinderen hebben een veilige plek, twee keer per dag te eten en de kans om naar school te gaan.

Vorig jaar heeft de diaconie geld gedoneerd en hebben we geld uitgeleend aan het project. Hierdoor konden ze hun eigen centrum bouwen op door hun gekochte grond. Dit loopt erg goed en word netjes afbetaald.

Afgelopen jaar heeft de diaconie weer een mooi bedrag gedoneerd aan dit project. Willard, de directeur van dit project, had vooraf al een mooi plan ingestuurd en dit is nu ook gerealiseerd.

Ze willen zelf inkomsten generen. Ze hebben een boot gemaakt en vier mensen aangenomen die afwisselend per twee gaan vissen. Van de opbrengst van de vis is 20% voor de vissers, 80% gaat naar het project. Dit doen ze zodat ze de vaste kosten zelf kunnen betalen. Deze vaste kosten zijn: personeelskosten, water- en elektriciteitsrekening, schoolgeld en eten voor de jongens. Als dit uiteindelijk allemaal goed loopt, zijn ze niet meer afhankelijk van donaties uit het buitenland.

Voor nu willen ze een deel van het geld opzijzetten voor onverwachte reparaties aan de vissersboot en de netten. Dit is erg belangrijk, want nadat ze zes dagen gevist hadden, lag het al even stil. Er zat een krokodil in het net, dus dat was kapotgegaan. Daarnaast hebben ze i.v.m. corona de eerste inkomsten gebruikt voor het uitbetalen van een risicopremie aan het personeel in het kader van COVID-19. Ze betalen een minimumloon uit omdat ze tot nu toe nog afhankelijk zijn van donaties. Daarmee loop je wel het risico dat je veel wisseling hebt in je personeel, omdat de goede mensen snel een baan kunnen vinden waar ze meer verdienen.

Dit project heeft geen ANBI-status, maar we hebben geregeld contact met dit project via de mail en WhatsApp. Elke maand krijgen we een financieel overzicht opgestuurd van hoe het gegaan is, dus dat maakt voor ons het project betrouwbaar en inzichtelijk.

Hierbij nog wat foto’s. De vissen in de groene emmer waren voor de jongens en het personeel de eerste avond, om te vieren dat het gelukt was! Ook een foto van de boot in aanbouw en een foto dat ze aan het vissen zijn.

Adamfo Ghana

Hieronder een bijdrage van ‘Adamfo Ghana’ een organisatie ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.

Dit schooljaar startte zoals elk ander. Dat ook Ghana vanaf eind maart met de Covid-19 uitbraak te maken zou krijgen, had niemand voorzien. De crisis heeft grote gevolgen: juist de meeste kwetsbare en armste families zijn het hardst getroffen. Om deze kinderen ´normaal´ op te laten groeien, is nu meer steun nodig dan ooit. Het sluiten van de scholen en de grote problemen die dit heeft opgeleverd, laten zien hoe belangrijk onderwijs is. School biedt niet alleen gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden te leren, maar biedt ook een dak boven het hoofd, een warme maaltijd, een plaats om veilig te zijn en gewoon kind te mogen zijn.

We zijn ontzettend blij dat de middelbare scholen nu weer voorzichtig opengaan. Hoewel het Covid-19 virus nog steeds alom aanwezig is in Ghana, is er een besef dat ´the cure can be worse than the disease´. Sommige maatregelen kosten de Ghanese samenleving zoveel in sociaal kapitaal en simpelweg in mensenlevens, dat ze herzien worden.

Naast de Covid-19-dreiging, worden in december presidentsverkiezingen gehouden in Ghana. Dit zorgt meestal voor een gespannen periode en bij een machtswisseling mogelijk voor nieuwe wijzigingen in het onderwijssysteem. Het is spannend hoe het komende schooljaar zal verlopen. Feit blijft dat we opnieuw alles op alles zetten om vijftig kinderen te ondersteunen om naar de middelbare school te gaan. De studiefinanciering wordt voortgezet voor de kinderen die nu nog op Junior High School/ Senior High School zitten en zij die het jaar over moeten doen. Daarnaast krijgen de JHS-afstudeerders natuurlijk onze steun voor Senior High School, en starten er 12 ‘nieuwelingen’. Tot slot hopen we een aantal Senior High School-afstudeerders, die met erg hoge cijfers hun eindexamens halen, te kunnen ondersteunen om binnen het hoger onderwijs door te studeren. Een groot woord van dank gaat uit naar de medewerkers van SCP in Kumasi. Zij zijn, ook tijdens de lockdown en ook tijdens het hoogtepunt van de Covid-19-crisis, gewoon aan het werk gebleven. Hun vastberadenheid om de kinderen te blijven helpen, was hartverwarmend. Wanneer we hen vroegen om ook aan zichzelf te denken, was het antwoord: ‘Juist nu hebben deze kinderen onze hulp zo hard nodig, thuis blijven zitten is geen optie.

Namens de kinderen in Ghana willen we u ontzettend bedanken voor uw steun en vertrouwen! Dankzij uw donatie was het mogelijk om deze vijftig kinderen van de straat te houden, naar school te laten gaan en te blijven begeleiden – dwars door de Covid-19-crisis heen. Niks doen is geen optie, dus gaan we door

Nieuwsbrief van Upendo Children Centre in Kenya

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om God te danken dat hij ons tot nu toe gespaard heeft.
Het is niet gemakkelijk: het aantal ziektegevallen ten gevolge van het COVID19-virus stijgt elke dag.
In Kenia zijn 13.500 gevallen gemeld en 240 doden.
Het aantal gevallen stijgt snel. De regering doet zijn best om de verspreiding van het virus te controleren, door allerlei maatregelen, zoals een straatverbod van 21.00 uur tot 04.00 uur en tot vorige week, een lockdown in sommige grote steden, zoals Nairobi, Mombassa en Kwale.
De lockdown is nu weer opgeheven, maar alle openbare bijeenkomsten zijn verboden. Scholen en kerken zijn gesloten.

De kinderen zijn gezond en wel, maar de hele dag thuis in Upendo. We doen ons best alle instructies op te volgen en te voorkomen dat de kinderen zich vervelen.
De kinderen moeten zo veel mogelijk een afstand van één meter houden, mondmaskers dragen, en dagelijks heel veel hun handen wassen.

Tussen de maaltijden krijgen de kinderen vers fruit en sap en extra graanproducten om hun weerstand op peil te houden.

Vanaf dat de scholen dicht gingen, hebben we nu elke morgen van 08.00 – 12.00 uur onderwijs voor de kinderen in Upendo georganiseerd, om te voorkomen dat de kinderen een achterstand oplopen.

Om te zorgen dat ze zich niet vervelen, krijgen de kinderen hulp bij groepsactiviteiten, zoals zingen, voetballen en badminton.

De kinderen moeten wel binnen de omheining blijven en de poorten zijn dicht.

Elke zondag houden we samen onze eigen kerkdienst. Zo kunnen de kinderen ook geestelijk blijven groeien.

We willen niet vergeten onze dank uit te spreken voor de vele, soms extra donaties die gedaan worden door o.a. de kerken in Roermond en in Aalten.
We waarderen dit zeer en ervaren dit als een vriendelijk gebaar.

We bidden om Gods rijke zegen voor u allemaal.

Met vriendelijke groeten uit Nyeri, Kenia Jackson Wachira

Stichting Barmuja is ook een project dat ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten. Hieronder volgt een berichtje dat wij recentelijk ontvingen van Ineke Luimes.
Stichting Barmuja heeft in januari van dit jaar een prachtige gift gekregen van PKN Aalten.Eind januari was ik in Ethiopië, zoals u wellicht weet. Ik was in Genda Musa, waar we met een waterproject bezig waren.

Toen ik er was, bleek dat er door allerlei omstandigheden geen water uit de kranen kwam, zoals we natuurlijk wel hadden gehoopt.
Onze contactpersoon is toch doorgegaan met gesprekken bij de plaatselijke overheid, en tot mijn grote verbazing kreeg ik recentelijk bijgevoegde foto’s toegestuurd.
Het is dus toch gelukt om drinkwater bij de mensen van Genda Musa te krijgen.
Ze hoeven nu geen 12 km meer te overbruggen om bij schoon water te komen!
Mede door de gift van PKN Aalten was dit mogelijk.
Mede namens Adane, de contactpersoon, heel veel dank daarvoor!

Stichting Barmuja,

Ineke Luimes

Hieronder volgt een bijdrage van Walter Meekes van Stichting HoPe. Deze bijdrage is eind april aangeleverd, hopelijk is ook in Peru de situatie rond corona inmiddels enigszins verbeterd.

Hulp aan mensen in Peru

Op 21 februari jl. heeft Stichting HoPe een mooie donatie ontvangen van de Protestantse Gemeente Aalten.

Mijn idee was om jullie donatie te besteden aan de naschoolse opvang in de achterstandswijk Villa Maria van de stad Cusco. Dagelijks komen hier 60 tot 70 kinderen, om onder professionele begeleiding hun huiswerk te maken.  Wij noemen het programma gemakshalve ‘de Bibliotheek’.

Het schooljaar 2020 (maart – december) zou op 16 maart van start gaan, maar vanwege de coronacrisis werd in Peru juist op deze dag de noodtoestand afgekondigd, en werd het sociale leven totaal lamgelegd. De reden is duidelijk: Peru beschikte op 16 maart slechts over 100 IC-bedden voor een populatie van 32 miljoen inwoners in een land dat 32 keer groter is dan Nederland. Verder was en is het medisch stelsel in Peru totaal niet voorbereid en ingericht op de opvang van enorme aantallen coronapatiënten. Op dit moment telt Peru 25.300 geregistreerde besmettingen en 700 doden als gevolg van de coronacrisis. Het werkelijk aantallen zal vele malen hoger liggen dan het aantal dat officieel wordt genoemd. De ziekenhuizen liggen ondertussen vol en de crematoria kunnen het aantal overledenen niet meer verwerken.

Wij mogen sinds 16 maart alleen nog voor boodschappen, bank of apotheek de deur uit. Voorlopig is de quarantaine verlengd, maar of de maatregelen daarna versoepeld worden valt te bezien. Er is nog steeds een sterke stijging van het aantal besmettingen en doden.  De onzekerheid is groot. Het ministerie van onderwijs heeft al aangekondigd te overwegen om de scholen dit hele jaar niet open te laten gaan. Het ministerie verzorgt ondertussen virtuele lessen maar de kinderen uit onze programma’s hebben weinig tot geen baat van dit programma, zij hebben eenvoudigweg geen toegang tot deze service. Het ministerie heeft aangekondigd tablets uit te gaan delen, maar ook dan hebben de kinderen in de achterstandswijken en de bergdorpen niet dezelfde mogelijkheden om hun schoolwerk te maken. 

Wij hopen dat we, wanneer de quarantaine versoepeld wordt, van de overheid de mogelijkheid krijgen om de bibliotheek weer te openen. Juist de kinderen uit de achterstandswijken lopen in deze maanden van quarantaine een extra grote achterstand op. HoPe wil dan de service uitbreiden met meer openingsuren, meer computers met internet en met extra leerkrachten. Ook willen we de kinderen in de bibliotheek dagelijks een goede maaltijd geven. De kinderen komen uit arme families. De meeste families in de zone hebben onregelmatig inkomsten. Zeker nu het toerisme in Cusco helemaal stil is komen te liggen hebben duizenden families hun economische basis verloren. Het zal maanden duren voor de economie in een toeristenstad als Cusco weer enigszins op gang komt.

De situatie is echter op dit moment enorm onzeker. Niemand kan voorspellen hoe het sociale leven er over een of twee maanden uitziet.  We moeten dus nog even afwachten wanneer en in welke vorm wij de bibliotheek weer kunnen laten functioneren, de kinderen kunnen bijstaan in hun schoolwerk en hen kunnen voorzien van een goede maaltijd. 

Ik wil de Protestantse Gemeente Aalten in ieder geval heel hartelijk danken voor deze mooie donatie. Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bibliotheek en van de besteding van jullie donatie.
                                       Namens de stichting HoPe,Walter Meekes

Jaarproject diaconie

Op zondag 1 maart is het nieuwe jaarproject van de
diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten gepresenteerd: een 4-tal projecten
van ‘Voor de wereld van morgen’. Dit omdat we sinds kort aangesloten zijn bij
de organisatie ‘Groene Kerken.’ De opbrengst van de eerste collecte die op
genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green
Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het
plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic
afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site: holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschillende
manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook
gecombineerd kunnen worden.

 De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en
schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder
plastic in de natuur en voor iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

 Door kleine mobiele fabrieken te maken waar dakpannen
gemaakt worden van afvalplastic wordt er waarde aan het plastic gegeven. Wat
eerst in de natuur lag, wordt nu opgeruimd en gebruikt voor iets moois.
Daarnaast krijgt degene die het opruimt er ook wat voor terug.
  Zo ontstaat er ook bewustwording en sociale
impact doordat er wat verdiend kan worden. Het plastic wordt daardoor waardevol
en tegelijkertijd lossen we een aantal problemen op.

Hieronder een paar foto’s van een fabriek in het
buitenland die al in werking is. Naar dit voorbeeld gaat Holanda Green
Solutions ook een fabriek bouwen.