Aanschaf tweede pick-uptruck voor Stichting HoPe

Noodhulp op Lombok

Verslag van de diverse projecten

Algemeen

In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd door duizenden naschokken. Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 mensen werden door de aardbevingen getroffen. Veel publieke voorzieningen werden vernietigd en veel families werden in tijdelijke kampen ondergebracht. 

In totaal zijn er als gevolg van de aardbevingen in Noord- en West-Lombok meer dan 400 scholen vernield.
De drinkwatervoorziening kwam door de aardbevingen in de problemen.

Meer dan 60% van de huizen zijn vernield en moeten door de bewoners weer opgebouwd worden.

 1. Scholen
  Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) heeft scholen in de gelegenheid gesteld legertenten te lenen om als leslokaal in te richten. In samenwerking met een privé sponsor zijn 11 tenten gekocht. Deze zijn verdeeld over 15 locaties (sommige tenten zijn op meerdere lokaties gebruikt). Daarnaast zijn meer dan 40 scholen ondersteund bij de vervanging van het lesmateriaal, dat verloren is gegaan. In totaal zijn ongeveer 500 leerlingen hiermee geholpen.
  Eén van de tenten is gebruikt voor het trauma-healing project, waarbij kinderen worden geholpen de aardbevingen te verwerken.

 2. Waterfilters
  Door de aardbevingen is de watervoorziening en dan vooral de drinkwatervoorziening met name in kleine afgelegen dorpen in de problemen gekomen.

Door HBLI zijn 101 waterfilters geplaatst, die van het water schoon drinkwater maken.


 1. Uitlenen gereedschap
  HBLI heeft gereedschap (zoals kruiwagens, schoppen, hamers, elektrische zagen, beitels e.d.) aangeschaft, die de dorpsbewoners kunnen lenen ten behoeve van de herbouw van hun woningen e.d. Tot en met juli zijn in verschillende dorpen 822 huizen met gebruikmaking van dit gereedschap herbouwd en waren nog 209 families hiermee bezig.
  In het dorp Ledang Re is in juli dit project van start gegaan. Er zijn inmiddels 13 huizen herbouwd.