Jaarproject Diaconie

Jaarproject diaconie

Op zondag 1 maart is het nieuwe jaarproject van de
diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten gepresenteerd: een 4-tal projecten
van ‘Voor de wereld van morgen’. Dit omdat we sinds kort aangesloten zijn bij
de organisatie ‘Groene Kerken.’ De opbrengst van de eerste collecte die op
genoemde zondag voor het jaarproject is gehouden gaat naar ‘Holanda Green
Solutions’. Dit is een stichting die is opgericht om op lange termijn het
plasticprobleem te verkleinen door een mooi product te maken van het plastic
afval overal ter wereld. Voor verdere info verwijzen we u naar de site:
holandagreensolutions.com/nl/De organisatie wil laten zien dat er op verschillende
manieren oplossingen bedacht kunnen worden voor problemen en dat deze ook
gecombineerd kunnen worden.

 De mensen van Holanda Green Solutions willen een beter en
schoner milieu, ze willen minder ziektes, minder armoede, meer banen, minder
plastic in de natuur en voor iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd.

 Door kleine mobiele fabrieken te maken waar dakpannen
gemaakt worden van afvalplastic wordt er waarde aan het plastic gegeven. Wat
eerst in de natuur lag, wordt nu opgeruimd en gebruikt voor iets moois.
Daarnaast krijgt degene die het opruimt er ook wat voor terug.
  Zo ontstaat er ook bewustwording en sociale
impact doordat er wat verdiend kan worden. Het plastic wordt daardoor waardevol
en tegelijkertijd lossen we een aantal problemen op.

Hieronder een paar foto’s van een fabriek in het
buitenland die al in werking is. Naar dit voorbeeld gaat Holanda Green
Solutions ook een fabriek bouwen.

Hulp Ver Weg Dichterbij

Afgelopen zondag 1 maart heeft er een ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’-dienst plaatsgevonden in de Oude Helenakerk. Hierin is het jaarproject voor 2020, dat samen met de diaconie is uitgekozen, gepresenteerd.

Omdat de Protestantse Gemeente Aalten afgelopen jaar Groene Kerk is geworden hebben we voor een organisatie gekozen die klimaatprojecten ondersteunt, te weten ‘Voor de wereld van morgen’. Genoemde organisatie omvat een aantal (328 !) projecten. Er wordt in 2020 vier keer voor het jaarproject gecollecteerd en het is de bedoeling dat we voor elke collecte een andere bestemming binnen ‘Voor de wereld van morgen’ gaan zoeken. Inmiddels zijn er een paar (kleinschalige) projecten benaderd met de vraag wat ze met een evt. donatie willen gaan doen. De uitgekozen projecten worden gepresenteerd in het nummer van KerkVenster dat voor de collectezondag verschijnt en in de dienst. Voor verdere info: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/

Tot slot: wij ontvangen graag suggesties/aanbevelingen voor projecten die door de diaconie ondersteund kunnen gaan worden. Hiervoor kunt u mailen naar:
hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

Namens Hulp Ver Weg Dichterbij

De mensen van het team van SKB4Gambia zijn van 10 t/m 24 januari naar Serekunda in Gambia geweest voor de achtste medische missie. Daar hebben ze vrijwilligerswerk gedaan in het Kanifing General Hospital. Ze hebben o.a. operaties uitgevoerd om hernia, struma en liesbreuken te behandelen. Daarnaast hebben ze wondzorg geboden, scholing op het gebied van anesthesie en pijnbestrijding, ondersteuning bij de medische beeldvormende techniek (radiologie), technische ondersteuning bij reparatie en onderhoud van medische apparatuur, en nog veel meer!

Onze hartelijke dank aan de Protestantse Gemeente Aalten namens het Kanifing General Hospital afdeling chirurgie en namens SKB4Gambia.

Namens Hulp Ver Weg Dichterbij,           Anita Bolks

Ecobrick-project Gunung Sari Aardbevingen 2018

Hieronder treft u informatie aan over Harapan Baru op Lombok in Indonesië, een project dat ook de diaconie van de PGAondersteund wordt.

 In juli en augustus 2018 is Lombok getroffen door een aantal krachtige aardbevingen.

Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 mensen hadden materiële schade.

Veel mensen uit Nederland hebben financiële steun gegeven, waardoor Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) in staat was de opvangkampen noodhulp te bieden.

De noodhulp die door particulieren en de Indonesische overheid werd gegeven zorgde echter voor veel vervuiling. Alle producten waren verpakt in plastic, dat vervolgens achteloos werd weggegooid. Dit was de aanleiding om ecobricks te maken, zodat het zwerfplastic in iets bruikbaars kon worden omgezet. Plastic flessen worden volgestopt met plastic verpakkingen. Vervolgens kun je daarmee muren opbouwen.

In zes dorpen is onder auspiciën van HBLI een aantal mensen getraind in het maken van ecobricks, waarbij vermeld moet worden dat een deel van deze mensen door de aardbevingen geen werk meer had.

Naast de training is een ruilsysteem ontworpen, waarmee ecobricks ingeruild konden worden voor voedings- of hygiëneproducten. Bijvoorbeeld: twee ecobricks tegen een kilo rijst, vier ecobricks tegen een kilo groente of drie ecobricks tegen een pak luiers.

In totaal zijn meer dan 14.600 ecobricks geruild.

Met deze actie is ruim 3.500 kilo plastic opgeruimd.

Meer dan 500 families hebben kunnen profiteren van dit ruilsysteem.

Zo is dus echt van de nood een deugd te maken

SKB4Gambia

In het Kanifing General Hospital in Gambia, waar SKB4Gambia sinds 2012 hun vrijwilligerswerk doet, gebruiken ze nu alleen steriele gazen. Hier wordt alles mee gedaan want speciaal wondverband wat niet verkleeft aan brandwonden en goed materiaal wat wonden en huid niet verweekt is niet voorradig.

Het gevolg hiervan is dat er veel onnodige pijnlijke wissels zijn zonder het gewenste resultaat. De gazen plakken vast aan de brandwonden en bij wissels trekt het de wonden weer open. Helaas zien we vooral veel kinderen met brandwonden, door o.a. het spelen bij de open vuren.

We ontvangen via zorgorganisaties vaak verbandmateriaal . De verpakkingen zijn verschillend en zo ook de kleuren. Dit geeft veel onduidelijkheid en geen eenduidig en goed gebruik van materiaal. (N.B. we zetten het elders in het Kanifing General Hospital in, maar niet bij de brandwondpatiënten)

Erg fijn is het dat we van een firma waar we in SKB mee werken een aanbieding hebben gekregen voor goed materiaal, wat simpel en doelmatig is in gebruik en wat we voor deze patiëntencategorie kunnen inzetten. We gaan er in januari zelf mee werken, maar de rest dragen we over aan de afdelingsverpleegkundigen zodat ze een lange tijd vooruit kunnen met deze middelen. Indien mogelijk zullen we proberen dit aan te vullen.

We zijn dankbaar dat jullie als diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten ons ondersteunen.  Het maakt voor de Gambiaanse verpleegkundigen, artsen maar vooral voor de Gambiaanse patiënt wezenlijk verschil.!!

Voor verder info verwijzen we u door naar onze site: www.skb4gambia.nl

Noodhulp op Lombok

Verslag van de diverse projecten

Algemeen

In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd door duizenden naschokken. Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 mensen werden door de aardbevingen getroffen. Veel publieke voorzieningen werden vernietigd en veel families werden in tijdelijke kampen ondergebracht. 

In totaal zijn er als gevolg van de aardbevingen in Noord- en West-Lombok meer dan 400 scholen vernield.
De drinkwatervoorziening kwam door de aardbevingen in de problemen.

Meer dan 60% van de huizen zijn vernield en moeten door de bewoners weer opgebouwd worden.

 1. Scholen
  Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) heeft scholen in de gelegenheid gesteld legertenten te lenen om als leslokaal in te richten. In samenwerking met een privé sponsor zijn 11 tenten gekocht. Deze zijn verdeeld over 15 locaties (sommige tenten zijn op meerdere lokaties gebruikt). Daarnaast zijn meer dan 40 scholen ondersteund bij de vervanging van het lesmateriaal, dat verloren is gegaan. In totaal zijn ongeveer 500 leerlingen hiermee geholpen.
  Eén van de tenten is gebruikt voor het trauma-healing project, waarbij kinderen worden geholpen de aardbevingen te verwerken.

 2. Waterfilters
  Door de aardbevingen is de watervoorziening en dan vooral de drinkwatervoorziening met name in kleine afgelegen dorpen in de problemen gekomen.

Door HBLI zijn 101 waterfilters geplaatst, die van het water schoon drinkwater maken.


 1. Uitlenen gereedschap
  HBLI heeft gereedschap (zoals kruiwagens, schoppen, hamers, elektrische zagen, beitels e.d.) aangeschaft, die de dorpsbewoners kunnen lenen ten behoeve van de herbouw van hun woningen e.d. Tot en met juli zijn in verschillende dorpen 822 huizen met gebruikmaking van dit gereedschap herbouwd en waren nog 209 families hiermee bezig.
  In het dorp Ledang Re is in juli dit project van start gegaan. Er zijn inmiddels 13 huizen herbouwd.