Aantal bezoekers afscheidsdienst Oosterkerk 27 juni

Beste gemeenteleden,

Zoals u in de afgelopen edities van KerkVenster hebt kunnen lezen, is de Commissie Afscheid Oosterkerk druk bezig om een passend afscheid te organiseren voor onze Oosterkerk.
De laatste kerkdienst zal plaatsvinden op zondag 27 juni.
De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart, en de commissie kwam ook met de vraag hoeveel bezoekers er tijdens deze dienst zouden kunnen worden toegelaten.
In de kleine kerkenraadsvergadering van 25 mei jl. hebben wij dit besproken.
Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus hebben wij besloten om voor deze bijzondere dienst een uitzondering te maken, met als reden om zoveel mogelijk leden de kans te geven om bij deze dienst aanwezig te kunnen zijn.
Zover onze informatie nu reikt, vinden wij het verantwoord om 250 bezoekers toe te laten tijdens deze dienst. Ook de galerij zal worden geopend voor bezoekers.
Wilt u deze dienst bijwonen, dan kunt u daarvoor vanaf maandag 7 juni kaarten bestellen via het kerkelijk bureau. Dat kan alleen via tel. 0543-473250 tijdens de openingstijden.
Uw naam en telefoonnummer zullen worden genoteerd.
Het spreekt voor zich dat bij veranderende omstandigheden alsnog besloten kan worden om het toegestane aantal bezoekers aan te passen.
Op zondag 20 juni zullen wij u tijdens de afkondigingen in de dienst op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

We vragen u om bij kerkbezoek rekening te houden met de geldende coronamaatregelen:
– Bij verkoudheidsklachten blijft u thuis.
– Kom op tijd, zodat we genoeg tijd hebben om iedereen een plek te geven.
– Bij binnenkomst en tijdens het verlaten van de kerk is het dragen van een mondkapje verplicht
– Bij binnenkomst vragen wij u om de handen te ontsmetten.
– De vrijwilligers wijzen u een zitplaats aan.
– De vrijwilligers begeleiden u ook bij het verlaten van de kerk.

Vanzelfsprekend is deze dienst ook via KerkBeeld en kerkradio te volgen.

Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink