Rehoboth Kinderdorp

Via deze brief wil Rehoboth Kinderdorp u hartelijk bedanken voor uw prachtige donatie. We besloten om het ontvangen bedrag te besteden aan de verdere opleiding van onze twee maatschappelijk werkers. Dit komt de kinderen direct ten goede en verhoogt de kwaliteit van de zorg op de lange termijn van Rehoboth.  

Verschillende trainingen gefinancierd door uw donatie: Speltherapie-training, gegeven door de Red Shoe-organisatie; Senior Social worker training, gegeven door de Le Shika-organisatie en Ethische workshops voor beide maatschappelijk werkers, gegeven door de Le Shika-organisatie.

Met deze verschillende trainingen zijn onze maatschappelijk werkers in staat om beter te zorgen voor de emotionele behoeften van de kinderen en hun welzijn in het algemeen.

Nogmaals bedankt voor uw geweldige steun. Wees gezegend, zoals u bent …

Verdere info over Rehoboth Children’s Village kunt u vinden op: https://rehoboth.org.za/

Youth for Development and Productivity (YODEP) is een op kinderen en jongeren gerichte non-profitorganisatie, opgericht in het jaar 1998 om te reageren op de benarde situatie van de Malawische kinderen en jongeren die leven en opgroeien in een risicovolle omgeving en die worden geplaagd door armoede, onwetendheid, ondervoeding en veel overdraagbare ziektes. YODEP bestaat om een ​​omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren in Malawi hun volledige potentieel kunnen benutten door middel van levensonderhoud, het opbouwen van vaardigheden, onderwijs, gezondheid, mensenrechten en humanitaire hulp. Het is onze wens om een ​​Malawische samenleving te zien waar burgers gezond, geletterd, zelfredzaam en vrij van bittere armoede en hopeloosheid zijn.

 Wezen/kwetsbare kinderen
YODEP ondersteunt weeskinderen en kwetsbare kinderen door hen te voorzien van maaltijden in hun huizen, schoolgeld te betalen aan kinderen uit arme families en  aan wezen. YODEP  zorgt ook voor tweedehands kleding, woningbouw en andere basisbehoeften. Tot nu toe heeft het programma 630 weeskinderen geregistreerd.

 Kinderen/jongeren met een handicap
YODEP helpt ook kinderen met verschillende handicaps door rolstoelen en andere ondersteunende middelen te geven. Tot nu toe heeft de organisatie 280 kinderen met een handicap geregistreerd. De organisatie betaalt ook schoolgeld voor kinderen met een handicap. We ondersteunen deze kinderen via hun ouders, we geven leningen aan deze ouders zodat ze een klein bedrijf kunnen runnen en hun kinderen kunnen voorthelpen..

 Kinderen met hiv/aids
YODEP ondersteunt kinderen met hiv en aids door hun voedzaam voedsel te geven om hun immuunsysteem te versterken, counseling en andere basisbehoeften te bieden. Tot nu toe zijn 271 kinderen geregistreerd in dit programma. YODEP geeft jongeren met hiv ook de mogelijkheid om beroepsvaardigheden te verwerven bijvoorbeeld naaien/ kleermakerswerk, zodat ze onafhankelijk kunnen zijn.

Oudere mensen
Een van de kwetsbare groepen die stigmatisering en discriminatie ervaart in Malawi is de groep ouderen. We hebben gezien dat ouderen in Malawi worden vermoord omdat ze ervan worden verdacht heksen te zijn. YODEP beschermt de rechten van ouderen en zorgt ook voor voedsel, beddengoed, huizen en andere dagelijkse basisbehoeften.

Ontwikkeling van de jeugd
YODEP ondersteunt jongeren door ze te trainen zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en in staat zijn om doelen op te stellen en die doelen te bereiken, en ze op te leiden in een beroepsopleiding. We verbinden jongeren met potentiële werkgevers via ons loopbaangidsprogramma. YODEP beheert dit via jeugdclubs.

Voorschoolse ontwikkeling onderwijs
YODEP promoot ontwikkelingseducatie voor jonge kinderen in Malawi. In dit programma krijgen kinderen vanaf 3 tot 5 jaar gelegenheid lessen te volgen via vrijwilligers. Tot nu toe heeft de organisatie 296 leercentra in Zumba, Mangochi en Ntcheu. Het werk van Yodep richt zich op moeilijk bereikbare gebieden waar de overheid en andere organisaties niet graag werken. Het programma registreerde 12928 kinderen uit 296 centra: de kinderen worden voorzien van voedsel, groeimonitoringdiensten, psychosociale ondersteuning, binnen- en buitenactiviteiten.

De donatie van de Protestantse Gemeente Aalten.
Malawi is getroffen door tropische cyclonen. De commissaris voor rampen in Malawi gaf aan dat 193.558 huishoudens – wat neerkomt op bijna een miljoen mensen – getroffen waren door zware regenval als gevolg van de tropische stormen.

De commissaris voor rampen in Malawi gaf ook aan dat 33 mensen waren omgekomen, 20 werden als vermist opgegeven en 158 raakten gewond. Als onderdeel van haar reactie op de ramp heeft YODEP aan sommige overlevenden in basisbehoeften voorzien.

YODEP  kreeg steun van de Protestantse Gemeente Aalten om de overlevenden van cyclonen te ondersteunen. Van deze donaties konden voedselpakketten voor 1627 families uit de districten Mangochi en Zumba worden aangeschaft, kregen 793 gezinnen aardappelplanten als vervanging van de mais en andere gewassen die zijn weggespoeld. Tot slot kon er voor 1983 kinderen uit 8 voorschoolse dagcentra voedsel ingekocht worden zodat zij gevoed konden worden.