Startzondag

op 22 september 2024

Zet u het vast in de agenda? “Als nieuw !” met dit thema worden we aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

Wij vieren met de startzondag de start van de diverse activiteiten binnen de protestantse gemeente Aalten. We hebben als kerk een diverse populatie en verscheidenheid aan commissies, die elk op hun eigen manier bijdragen aan samen kerk zijn. We nodigen iedereen uit om aan te sluiten bij de startzondag om samen de start van het kerkelijk jaar te vieren.

We willen de startzondag  voor de vroege vogels starten om 6.45 uur bij de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat, met een kort stilte moment en aansluitend een wandeling naar de opkomende zon.

Bij terugkomst van deze wandeling (rond 8:30) staat er een kop koffie of thee klaar, ook voor de niet wandelaars is er de mogelijkheid om samen te ontbijten met zelf meegebracht brood.

Ook bezoekers die graag naar de kliederkerk diensten komen zijn van harte welkom. Bij de Zuiderkerk zal een “gewone dienst” en een “kliederkerkdienst” zijn.

Na afloop van de dienst is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen, hierbij is er wat lekkers bij de koffie /thee, limonade en daarna volgt nog een kleine warme hap.