Actueel nieuws in crisistijd

Beste gemeenteleden in Aalten en Bredevoort,
Zoals u vast wel gehoord hebt zullen wij de komende weken onze kerkdiensten uitzenden via
kerkbeeld en kerkradio.
Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen: op deze manier kunnen wij toch nog met
elkaar verbonden blijven.
Wel hebben wij de opmerking gekregen dat het beeld soms even stil staat, of dat het soms
lang duurt voordat een uitzending start.
We hebben dit uitgezocht en het probleem ligt niet bij ons. Doordat er op dit moment
ontzettend veel gebruik gemaakt wordt van het internet (denk aan iedereen die nu thuis
werkt, naar Netflix kijkt of gebruik maakt van een andere streamingsdienst) wordt het
landelijke netwerk overbelast en kunnen vooral live-uitzendingen op sommige momenten
wat minder vloeiend verlopen.
Daarbij komt ook nog dat bijna alle kerkgenootschappen hun kerkdiensten live uitzenden
tussen 9.30 en 11.00 uur, waardoor er een landelijke piekbelasting optreedt.
De beheerders van de netwerken zijn deze week al druk doende om hier verbetering in aan
te brengen, maar kunnen nog geen garantie geven dat alles vloeiend zal verlopen.
Gelukkig kan bij ons de dienst ook nog op een later tijdstip terug gekeken worden.
Dus mocht er een probleem zijn bij de live-uitzending, probeer het dan op een later tijdstip
met terugkijken.
Hartelijke groet, Gerard Helmink

17-03-2020

Beste gemeenteleden,

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Elke dag zijn er nieuwe berichten en worden de maatregelen aangepast. Met zijn allen staan we voor de taak om de gevolgen van deze virusuitbraak aan te pakken en in te dammen. Iedereen kan hier aan bijdragen en zal zijn of haar leven hier op moeten aanpassen.

De scholen , restaurants en cafés hebben hun deuren al reeds moeten sluiten. Heel veel mensen werken op dit moment al thuis. Bijeenkomsten, evenementen, concerten, herdenkingen en sportevenementen zijn afgelast of worden doorgeschoven naar een later tijdstip.

Ook onze kerk heeft te maken met deze maatregelen. Kerkdiensten kunnen geen doorgang meer vinden, maar ook alle andere activiteiten zijn stil gelegd.

Op maandagavond 16 maart jl. zijn wij als moderamen, KerkVenster en het team van predikanten en kerkelijk-werkers weer bij elkaar geweest om de gevolgen te bespreken, maar ook om te kijken wat wij voor u als gemeenteleden in de komende weken kunnen betekenen.

Het was een bijzondere bijeenkomst, waar we met elkaar onze gevoelens hebben gedeeld.

Toch waren wij het met zijn allen roerend eens dat ondanks dat de deuren van onze gebouwen zijn gesloten, wij alle vensters willen openzetten om u op andere wijze dan u van ons gewend bent te bereiken, te bemoedigen, te sterken en te ondersteunen. Tevens hebben wij contact gelegd met onze buurgemeente Bredevoort en afgesproken dat wij in deze tijd gezamenlijk op zullen trekken in de informatievoorziening.

Het delen van informatie:

Onze website www.kerkvenster.nl zal de komende tijd een heel belangrijke functie vervullen in het delen van informatie. Meerdere malen per week zullen wij deze site voorzien van allerlei artikelen, informatie, enz. Op deze manier kunnen wij snel en gemakkelijk u voorzien van de laatste informatie.  De papieren versie van KerkVenster zal de komende tijd ook blijven verschijnen. Breng u naasten hiervan op de hoogte.

Wat gaan we niet meer doen

 Tot nader order zijn alle kerkdiensten afgelast en zal men ook geen gebruik meer kunnen maken van de zalen van ‘t Koppelhuis, Elim of de Zuiderkerk.

Alle fysieke vergaderingen, bijeenkomsten, samenkomsten, overlegstructuren, catechese, jeugd- en jongerenwerk zijn tot nader order stopgezet.

Dat betekent in de praktijk dat wij alleen nog contact met elkaar hebben via telefoon, e-mail, of andere mediakanalen.

Bezoekmedewerkers worden dringend verzocht om geen bezoeken meer af te leggen bij onze gemeenteleden. Wij begrijpen dat dit erg ingrijpend is, maar wij willen geen enkel risico nemen.

We kunnen elkaar ook bereiken via het sturen van een kaart, brief of e-mail, of door telefonisch  contact met elkaar te leggen. Laten we dit vooral blijven doen.

  Wat gaan we wel doen

 Kerkdiensten:

Bredevoort en Aalten openen gezamenlijk hun vensters. Vanaf aankomende zondag zullen wij elke zondagochtend om 9.30 uur een kerkdienst uit zenden via Kerkbeeld (www.kerkbeeldaalten.nl) en Kerkradio. Deze kerkdiensten zullen door onze predikanten en kerkelijk-werkers worden verzorgd in samenwerking met een organist of andere muzikanten.

Zondag 22 maart, Oosterkerk: ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk en Heidi Ebbers.

Zondag 29 maart, Oude Helenakerk: ds. Wim Everts en Netty Hengeveld.

Zondag 5 april, Oosterkerk ds. Folkert de Jong en ds. Ada Endeveld.

Deze diensten kunnen ook op een later tijdstip worden teruggekeken via Kerkbeeld. Voor alle duidelijkheid, deze diensten kan men niet bezoeken! Kijk voor meer informatie op www.kerkvenster.nl

Telefonisch spreekuur:

Vanaf maandag 23 maart is er elke werkdag van 10.00-11.00 uur een telefonisch spreekuur met onze predikanten en kerkelijk-werkers. Heeft u vragen, behoefte om even met hen te spreken of van gedachten te wisselen, schroom dan vooral niet om te bellen. Zij zitten voor u klaar.

Maandag:  Wim Everts:  0543-473018 /  Hendrik-Jan Zeldenrijk: 0543-478500

Dinsdag:  Netty Hengeveld 0545-475969 / Folkert de Jong 0543-450600 / Ada Endeveld 0543-538848

Woensdag: Wim Everts:  0543-473018 / Heidi Ebbers 06-48623833

Donderdag: Netty Hengeveld 0545-475969 /  Hendrik-Jan Zeldenrijk: 0543-478500

Vrijdag: Heidi Ebbers 06-48623833 / Folkert de Jong 0543-450600

Uitvaarten:

Op dit moment zijn de landelijke regels voor uitvaarten sterk aangescherpt. Tijdens een uitvaardienst mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn en ook koffie wordt niet meer geschonken. Al met al zeer ingrijpende maatregelen, zeker voor de families die net een dierbare hebben verloren. De GUV heeft de mogelijkheid om deze diensten ook via het internet uit te zenden maar hun capaciteit hierin is beperkt. Wij hebben besloten dat, als mensen hiervan gebruik willen maken, wij ook de Oosterkerk en de Oude Helenakerk beschikbaar stellen voor het houden van uitvaartdiensten.  Door het gebruik van kerkbeeld  kan men dan groter aantal mensen laten meekijken dan bij de systemen van het GUV. De GUV heeft plm. 250 aansluitingen (te volgen via een verstrekte inlogcode), Oosterkerk en Helenakerk hebben ieder plm. 500 aansluitingen (geen inlogcode).

Het spreekt voor zich dat de landelijke regelgeving en het beleid van de GUV voor uitvaarten ook voor deze diensten dan zal blijven gelden. De GUV is de hoogte van deze mogelijkheid.

Luiden van de klokken van Hoop, Troost en Waardering:

Tot nader order zullen wij op elke woensdagavond de klok van de Oude Helenakerk en de St. Joriskerk laten luiden van 19.00-19.15 uur. Dit als signaal naar buiten dat wij nog steeds Hoop en Troost mogen hebben, en als een hart onder de riem voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Ook als een lofzang voor al die mensen die zich nu inzetten om dit virus de baas te blijven.

Branden van een kaars:

Openstelling Oude Helenakerk en de St. Joriskerk voor een moment van stilte en bezinning.
We hebben besloten om door de week een aantal keren de kerk te openen voor mensen die de kerk
willen bezoeken voor een moment van stilte en bezinning. Als men dat wil kan men ook een kaarsje
aansteken. Vanaf nu is de Oude Helenakerk op maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond van
19.00 tot 20.30 uur daarvoor geopend. Er is dan ook iemand van ons in de kerk aanwezig.
Het stiltecentrum (hoofdingang) van de St. Joriskerk is (bij goed weer) dagelijks
geopend van 10.00-17.00 uur.
Uiteraard mogen er maar een paar mensen tegelijk de kerk in. We vragen de bezoekers ook om
afstand tot elkaar te houden. Daarmee conformeren we ons aan de richtlijnen van de RIVM.

Ik hoor de vogels zingen, Ik voel de zon schijnen, Ik zie de voorjaarsbloemen ontluiken, Ik ruik het voorjaar in de lucht. Een nieuw seizoen breekt aan. Heer wees ons nabij.

Namens de kerkenraden van de Protestantse Gemeentes te Bredevoort en Aalten:

Bas Brezet en Gerard Helmink.