Alcoholvrije wijn in PG Aalten

tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer

In de vergadering in maart van de kleine kerkenraad van de PG Aalten is besloten om voortaan alcoholvrije wijn te gebruiken tijdens het Heilig Avondmaal. Dat besluit is niet licht genomen, daar lagen vragen en opmerkingen vanuit de gemeente aan ten grondslag.

Tijdens een avondmaalsviering in een van de verzorgingshuizen in Aalten waarin ik voorging, kreeg ik bij het uitreiken van de wijn van een van de bezoekers de vraag of het wijn met alcohol was. Daar wilde hij niks van weten, daar had hij al genoeg ellende door veroorzaakt gezien. De rest van de aanwezigen vond het prima om een volgende keer Avondmaal met druivensap te vieren, op één persoon na, die gedecideerd verklaarde dat hij perse echte wijn wilde en anders niet mee zou doen aan het Avondmaal.

Ook een van de geestelijk verzorgers van Marga Klompé, die ik vanwege ander onderwerp sprak, noemde dat het aantal mensen dat problemen heeft door of met alcohol een maatschappelijk probleem dat groter is dan wij soms denken.

Kort daarna werd mij door een van de bezoekers van het Praothuuske gevraagd waarom er nog steeds alcohol geschonken wordt tijdens het Avondmaal, met daarbij de opmerking dat mensen die problemen hebben, of hebben gehad met alcohol, tijdens het Avondmaal verleid worden alcohol te nemen, met alle gevolgen van dien.

Uit een beker drinken we al langere tijd niet, laten we dan allemaal wel uit dezelfde fles drinken‘.

We gaan in de PG Aalten voor inclusiviteit. Naar aanleiding van deze opmerkingen is, eerst in het overleg van de pastores het voorstel besproken om bij avondmaalsvieringen over te gaan op het gebruiken van alcoholvrije wijn. In maart is dit onderwerp ook in de kleine kerkenraad besproken en is besloten om voortaan alcoholvrije wijn te gebruiken, voor het eerst dus tijdens de avondmaalsviering op 23 oktober aanstaande. 

ds. Elizabeth van Deventer