Archief nieuwsberichten

Rentmeesterschap en klimaat

De klimaatcrisis, zichtbaar in een veranderend klimaat, is een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd. Het onderwerp dringt zich op in allerlei vormen: recent door droogte, overstromingen en bosbranden. Het is ook een onderwerp waarover verschillend gedacht wordt, met name wat betreft de aanpak. Vanuit het christelijk geloof kunnen…

Verontrustende berichten

Hieronder een verslag van kinderfonds MAMAS een organisatie die ook financieel ondersteund wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten. Van de MAMAS ontvangen wij verontrustende berichten over gewelduitbarstingen en plunderingen. Er is al langer grote onrust in Zuid-Afrika door de armoede, de extreme werkeloosheid en de coronacrisis. Die…

Zomerpakket.

Op de Haart begon het initiatief om ouderen in onze gemeente een zomerpakket te brengen. Het bevatte koekjes, pepermuntjes, iets te lezen, fris en zo meer. Het is bedoeld om mensen in deze tijd iets op te vrolijken, nu veel van hun vaste mantelzorgers op vakantie gaan. De andere wijken…

Opzet procesbegeleiding PG Aalten

‘Op weg naar een goede herstart’ De relatie tussen de kerkenraad PG Aalten dan wel moderamen (verder: moderamen) en de Oude Helena Kerk Groep (verder OHK-groep) is momenteel niet bepaald goed te noemen. Vanuit de jeugd van PG Aalten zijn aanzetten gedaan tot verbetering van deze relatie door inzet van…

Baten en lasten 2020

 van het college van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Aalten Dinsdag 13 juli jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2020 behandeld. In het kort hierbij de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Toelichting op de baten en lasten  Algemeen In de jaarrekening 2020 zijn er verschuivingen bij de…

AMBASSADEUR VAN GODS KONINKRIJK

Op een heel hete zomerochtend hebben wij afgesproken in Elim. Elizabeth van Deventer, kersvers afgestudeerd in de theologie, is vanuit Woudenberg naar Aalten gekomen voor ons kennismakingsinterview. Later op de dag zal zij nader kennismaken met een aantal leden van haar wijkteam. Ik spreek met een vrouw die staat te…

Muziek als steun

Muziek als steun, bemoediging en opwekking Naar aanleiding van de vele reacties die wij mochten ontvangen op onze online kerkdiensten, kregen een aantal van onze muzikanten en organisten het idee om een muziekprogramma op te nemen met verzoeknummers van gemeenteleden.De bedoeling is dat u als gemeenteleden verzoeknummers kunt indienen, die…

Diaconale Rondgang 2021

Op het moment van uitkomen van dit KerkVenster zijn we alweer druk met de voorbereiding van de actie. De coronacrisis geeft nog steeds veel beperkingen waar we rekening mee moeten houden. Heel mooi dat er toch weer zoveel vrijwilligers gevonden zijn die de enveloppen willen rondbrengen en weer ophalen. Dat…

Joods Leerhuis Aalten

Joods Leerhuis Aalten  In ons parlement en daarbuiten hoort men vaak spreken over onze ‘joods-christelijke traditie’. Maar wat wordt hiermee bedoeld? Wat is er dan precies ‘joods’ en ‘christelijk’ in onze cultuur? Het lijkt erop dat er nogal wat in onze samenleving ontleend is aan het christendom, waarvan de joodse oorsprong…

Eten met de dominee

In navolging van het ‘biertje met de dominee’ nu ook ‘eten met de dominee’. Enkele weken geleden kregen de pastores de vraag of de kerk niet ‘iets voor singles’ kon organiseren. Het antwoord is: ja. Ons plan is om komend seizoen op een doordeweekse dag één keer per maand na…

Herindeling van de wijken

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een herindeling van de wijken. In eerste instantie was het uitgangspunt een nieuwe wijkindeling op basis van drie gelijkwaardige wijken met een evenredige leeftijdsopbouw, waarbij iedere wijk zijn eigen predikant, pastoraal en/of kerkelijk werker heeft. Echter het aantal leden daalt al jaren en…