Belevingstuin in Bredevoort

Aan de Winterswijkseweg, in de punt richting de verkeerslichten, heeft de diaconie van de PKN Bredevoort een stuk grond liggen. De afgelopen tijd is dit stuk door ophoging en natuurlijke bemesting geschikt gemaakt voor een beter gebruik.

Wat is de bedoeling?
De diaconie vindt dat het stuk grond op een mooie, in het oog vallende plek ligt, dicht bij de kom van Bredevoort. De gedachte is om het perceel de komende jaren zodanig in te richten dat iedereen in Bredevoort en omstreken er wat aan kan hebben, en dat duurzaamheid, het milieu en de natuur er tot hun recht komen.

Openbare veldbloemen-plukplaats
Zoals u misschien gezien hebt, is het perceel ingezaaid met een bloemenmengsel, waardoor de veldbloemen er dit voorjaar weelderig bloeien. Onlangs zijn er paden gemaaid, zodat het perceel voor iedereen toegankelijk is en iedereen die dat wil er lekker tussendoor kan lopen. De veldbloemen mogen ook geplukt worden door iedereen die het leuk vindt om een Bredevoorts bosje op de vaas te hebben. U bent dus van harte welkom in de pluktuin.

Een paar regeltjes voor de goede orde

Graag willen we dat iedereen die de pluktuin betreedt zoveel mogelijk gebruikmaakt van de gebaande paden, zodat voorkomen wordt dat het veld platgetreden wordt.

Ook is het  de bedoeling om in deze tuin uw hond aangelijnd te houden en hondenpoep op te ruimen en niet op het veld achter te laten.

Verder wordt u gevraagd om uw eventuele afval mee te nemen naar huis.

Genieten
We hopen dat deze plaats zal uitgroeien tot een belevingstuin waar iedereen van gaat genieten.