Biertje met de dominee

De eerste keer is geweest! De lokale kranten stonden er vol mee. Nu volgt de tweede keer: wederom 20.00 uur in Schiller, op 24 april. Let op facebook, posters etc. waar we het deze avond over gaan hebben is: ‘De Liefde’

De werkgroep eredienst en liturgie van de Protestantse Kerk staat stil bij het gebruik van de paaskaars in de protestantse traditie. Ook wordt stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe om te gaan met de paaskaars in de Stille Week?’