Ds. Wilma Onderwaater neemt beroep aan

  Verandering van werk

Op 11 oktober heb ik een beroep gekregen van de Protestantse Gemeente te Neede en dit beroep heb ik aangenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik mij in deze gemeente thuis zal voelen en ik zie er naar uit om weer als predikant aan het werk te kunnen gaan.

Dit betekent dat ik mijn werk in onze gemeente zal neerleggen. Ruim vijf jaar heb ik in wijk Barlo-Dale het pastoraat gedaan. En ook in wijk IJzerlo en later in wijk Lintelo heb ik een jaar pastoraal werk verricht. In de afgelopen jaren heb ik velen van u mogen leren kennen, vaak naar aanleiding van verdrietige, spannende of moeilijke omstandigheden. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik van u gekregen heb en voor de fijne contacten die zijn gegroeid.

De komende maanden zal ik gewoon mijn werk blijven doen. Het is de bedoeling dat ik in januari aan de gemeente van Neede zal worden verbonden en mijn werk daar zal gaan beginnen.

Met een vriendelijke groet, ds. Wilma Onderwaater.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geroepen tot een nieuwe uitdaging,

Beste gemeenteleden,

Kortgeleden kreeg ik een telefoontje van Wilma Onderwaater met het bericht dat er op haar een beroep was uitgebracht door de Protestantse Gemeente Neede en dat zij dit beroep ook zou aannemen.

Dit telefoontje bracht gemengde gevoelens bij mij naar boven, allereerst heb ik haar natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit beroep en deze nieuwe uitdaging, maar aan de andere kant vind ik het ook ontzettend jammer dat Wilma onze gemeente gaat verlaten.

Vele jaren heeft zij zich als predikant en als kerkelijk werker ingezet voor onze gemeente. In alle rust heeft zij velen van u bijgestaan in moeilijke, verdrietige en spannende omstandigheden. Op de haar kenmerkende wijze, was zij ervoor ons op de momenten dat er op haar een beroep werd gedaan.

Rustig, geduldig, meelevend, betrokken en vertrouwen zijn woorden die naar mijn mening passen bij Wilma en hoe zij zich bewoog in onze gemeente.

Velen van u zullen haar gaan missen.

Namens u allen wil ik haar op voorhand al enorm bedanken voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren voor onze gemeente heeft verzet.

Op dit moment is de exacte datum van het beëindigen van haar dienstverband nog niet bekend, daarover zult u later nog worden geïnformeerd.

Het spreekt voor zich dat wij op zoek zullen gaan naar invulling van de vrijgekomen pastorale werkzaamheden in de wijk Barlo-Dale.

Gerard Helmink,

voorzitter PG Aalten.