Bij het afscheid van ds. Wilma Onderwaater

 Beste Wilma Onderwaater

 Het is niet in een paar woorden uit te drukken hoe je de afgelopen vijf jaar je werk hebt gedaan in de Protestantse Gemeente Aalten en in het bijzonder in de wijk Barlo-Dale.

Toegewijd en met veel energie heb je invulling gegeven aan het pastoraat in de wijk. Het was soms niet makkelijk om dit werk te doen.

Vaak had je te maken met moeilijke, verdrietige omstandigheden als er een beroep op je werd gedaan. Maar jouw kennende deed je met veel toewijding je werk.

Veel gemeenteleden hebben dit gewaardeerd.

Je toont belangstelling, hartelijkheid, meelevendheid. Je hebt een open oor en bent geduldig en vriendelijk. Ook ben je bescheiden.

Je hebt een warme persoonlijkheid.

Het zijn maar een paar kenmerken voor jou als persoon.

En dat maakt je zo geliefd in de wijk Barlo-Dale.

Dat zullen we gaan missen.

Dank, heel veel dank, voor je inzet in de wijk Barlo-Dale.

Je gaat een nieuwe uitdaging aan als predikant van de Protestantse Gemeente Neede.

We wensen je veel kracht en Gods zegen toe op je nieuwe werkplek.

Reinier Demkes, voorzitter wijk Barlo-Dale

Beste gemeenteleden,

In het Bijbelboek Prediker staat dat er voor alles een tijd is. Zo ook een tijd om te komen en een tijd om te gaan.

Sinds oktober 2014 werk ik als pastoraal werker in de wijk Barlo-Dale. Daarnaast heb ik een jaar in de wijk IJzerlo waargenomen en daarna een jaar in een deel van de  wijk Lintelo. Ik heb in de afgelopen jaren veel mensen mogen leren kennen en een stukje met hen mogen meelopen op de weg die zij te gaan hadden. Elke keer heb ik het weer als heel bijzonder ervaren wanneer er onderling vertrouwen mocht groeien.

Na een periode van vijfenhalf jaar is de tijd gekomen om afscheid te nemen. Zoveel mogelijk heb ik geprobeerd om een aantal van u nog persoonlijk een bezoek te brengen en de hand te geven.

Op 29 december ben ik voorgegaan in de morgendienst in de Oosterkerk en tot mijn verrassing werd er na afloop van de dienst nog een ‘officieel tintje’ gegeven aan mijn afscheid en kon ik ook hier van vele gemeenteleden afscheid nemen. Dat heeft mij erg goed gedaan.

Ook was er op 6 januari een gezellige avond georganiseerd met de bezoekmedewerkers van de wijk Barlo-Dale, het team van mensen met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Graag wil ik hen bedanken voor de fijne en ongedwongen samenwerking. Wanneer nodig wisten we elkaar te vinden. Ik heb respect voor deze vrijwilligers in onze gemeente die samen de dragende kracht vormen binnen het pastoraat in onze wijk. Zij zetten zich actief in om vorm te geven aan het omzien naar elkaar. En dat omzien naar elkaar is de kern van het pastoraat in onze gemeente.

Ook wil ik mijn collega’s hartelijk bedanken. Fijne collega’s, betrokken op elkaar en met hart voor onze gemeente.

Dit nieuwe jaar zal ik mijn werk voortzetten op een andere plek, een andere plaats en in een andere gemeente, maar in dienst van dezelfde Heer.

Op deze plaats wil ik u/jullie allen toewensen wat zo treffend verwoord staat in dat mooie lied uit het nieuwe Liedboek: Lied 416:1 en 2

 Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.   

 

 Met een hartelijke groet van ds. Wilma Onderwaater