Bijstaan

 Verslag van de kleine kerkenraad van 25 februari

 De vergadering wordt geopend met de overdenking ‘innerlijk vergezicht’. Voorafgaand aan de vergadering van de kleine kerkenraad heeft de vergadering van de grote kerkenraad plaatsgevonden. Deze vergadering stond in het teken van de commissie Van Pijkeren.

In de maanden maart en april zal het verslag van de commissie van Pijkeren ter inzage liggen op het kerkelijk bureau.

Personele bezetting

Ds. Jan van Pijkeren is bereid ons de komende maanden bij te staan m.b.t. het crisispastoraat. Jan is inzetbaar in de wijken Barlo/Dale en IJzerlo. Wij vinden het fijn dat Jan dit wil doen,  en we wensen hem een goede tijd toe.

Het herstel van ds. Wim Everts gaat voorspoedig. Wim hoopt binnenkort de werkzaamheden m.b.t. het crisispastoraat in zijn wijk gedeeltelijk weer op te pakken. Samen met Wim zijn wij dankbaar dat het zo voorspoedig verloopt en wensen hem veel sterkte toe bij het verdere herstel.

Ds. Ada Endeveld zal per 1 mei 2020 parttime worden gedetacheerd naar onze gemeente. Ada zal ondersteuning bieden voor het crisispastoraat en voor 40% ingezet worden in de wijken Barlo/Dale en IJzerlo voor het crisispastoraat. De detachering van Ada is voor één jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de eerdere gezamenlijke verklaring van de voorzitter van Bredevoort en Aalten in KerkVenster. Ook vanaf deze plek wensen we Ada een goede en fijne tijd in onze gemeente toe. Het beroepen van de tweede predikant zal na de zomer starten.

Voortgang Oosterkerk

Een gegadigde heeft serieuze interesse in de Oosterkerk. Zij zijn de mogelijkheden verder aan het onderzoeken. Zodra er meer bekend is, zullen wij u zo spoedig mogelijk infomeren.

Overige zaken

Er is een nieuwe kamplocatie in Beltrum gevonden voor de kinderkampweken.

Een groep jongeren is gestart met de basiscatechese. De bestaande groep gaat langer door met de catechese nu Heidi Ebbers meer uren tot haar beschikking heeft. Daarnaast is er gestart met een diepganggroep van 15/18-jarigen. Gezamenlijk wordt er gekookt en een onderwerp besproken. De avonden worden georganiseerd met twee echtparen en ds. Folkert de Jong.

Henk Westerveld sluit de avond met het lied ‘Grote God die liefde zijt’. Dit is ook gezongen in de themadienst ‘Zijn christenen betere mensen?’.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,

Annet Somsen