Boerenpastoraat – Grond van leven

Op uitnodiging van Netty Hengeveld en Nadine Bongen hebben er in maart een drietal gespreksbijeenkomsten plaatsgevonden onder de noemer ‘Grond van leven’.

Deze bijeenkomsten vonden telkens plaats tussen 12.00 en 14.00 uur bij Nadine in de kantine, onder het genot van goed belegde broodjes.

Een zevental boeren en boerinnen hadden zich opgegeven en gingen met elkaar in gesprek over hun beroep en passie in verhouding tot de huidige problematiek rond klimaat, stikstof en grondbezit/-gebruik etc.

Als grondeigenaar voel je soms de druk van de maatschappij en de overheid, die je allerlei regels en normen opleggen waaraan je moet voldoen. Dit kan je het gevoel geven dat je niet (meer) gewaardeerd wordt. Hoe ga je daarmee om en wat kun je eraan doen?

Je zou vermoeden dat deze groep bol zou staan van frustratie, en er boze en harde woorden over tafel zouden vliegen. Dat viel reuze mee. De klaarstaande ‘Nohlbak’, waar je briefjes in kon doen met wat je dwars zat, bleef leeg. In een gemoedelijke sfeer werden openhartige gesprekken gevoerd en naarmate we vaker bijeenkwamen, kwamen ook de diepere lagen aan de oppervlakte en werden er zeer persoonlijke ervaringen uitgewisseld.

De drie thema’s waren:

Geboortegrond: Woar kom ej vandan en woar bun ej der ene van

Grondwaarden: Wat heb je van huis uit meegekregen. Welke waarden vind je belangrijk, wat wil je met je bedrijf en wat wil je doorgeven? Duurzaamheid, overdracht, ongeschreven wetten en familiebanden kwamen aan de orde.

Heilige grond: Geloof/spiritualiteit en kerkgang. Ruimdenkend of benauwend? Omgaan met de dood (als kind opgroeiend op een boerenbedrijf word je daar al jong mee geconfronteerd) en het leven met de seizoenen (de tied zal wel heuj maken).

Tot slot. Het waren mooie en zinvolle gesprekken, en die leverden genoeg stof op om er in het najaar een dialectdienst mee op te tuigen, met als thema ‘Grond van Leaven’.

Netty Hengeveld, Nadine Bongen, Dianne Uenk, Gerwin ter Maat,

Jelle Luiten, Henk Rougoor en Harry Eenink