UITNODIGING 2gether4Life&Faith

Voor alle jongeren van 8 t/m 20 jaar

Hallo allemaal…..
Wij nodigen jullie van harte uit om dit seizoen mee te doen aan 2gether4Life&Faith! Het gaat over allerlei thema´s die met het leven van alledag en geloof te maken hebben.. Misschien heb je vragen waar je mee rondloopt…misschien wil je wat meer weten over het geloof, de kerk, de wereld om je heen……Dan is het super om hier met leeftijdsgenoten over te praten of mee bezig te zijn. Daarom hebben we een leuk en breed aanbod samengesteld. Voor elke leeftijd is er een bepaalde vorm van 2gether4Life&Faith!
Als je vorig jaar meegedaan hebben wordt je automatisch opnieuw uitgenodigd en kom je in principe weer in dezelfde groep terecht. Je hoeft je dan dus niet op te geven. Wil je niet meer meedoen meldt je dan even af bij één van de jeugdouderlingen.
Wil je dit jaar meedoen en je hebt vorig jaar niet meegedaan, geef je dan op via het opgaveformulier op www.kerkvenster.nl. Je kunt ook een opgave formulier ophalen bij het kerkelijk bureau (Zuiderkerk, Ludgerstraat 64) Alle jongeren van 12 jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Wij hebben er al weer heel veel zin in en we hopen dat jij er ook zin in heb!!!

Opgeven kan tot en met zondag 18 september a.s. Daarna worden de verschillende groepen gevormd en onder de begeleiders en predikanten verdeeld. Bij de indeling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen maar let op: als je met een vriend of vriendin in 1 groep wilt, overleg dan eerst met hem/haar of hij/zij ook op dezelfde avond 2gether4Life&Faith volgen kan! Als je je opgeeft of vorig jaar hebt meegedaan, dan krijg je, tussen eind oktober en begin november, bericht waar en wanneer je de eerste keer verwacht wordt. Heb je je opgegeven en half november nog niets gehoord neem dan even contact op met een van de jeugdouderlingen.
Heb je nog vragen, opmerkingen, suggesties en adviezen: bel gerust – we zijn ervoor!

Graag tot ziens ! De jeugdouderlingen en predikanten.

Henri van Eerden, tel. 473858                     Jos te Linde, tel. 0544-371947
Marlies Heideman, tel. 842629                    Guus Luiten, tel. 06-50880157
Rachel Kraaijenbrink, tel. 478807                Gerrit-Jan Jansen, tel. 472116
Renske Winkelhorst, tel. 06-15281809        Annemieke Vink, tel. 477262
Freek te Hennepe tel. 478052                      Marten Jan Kooistra, tel. 475084

Programma 2gether4Life&Faith

1.  2gether4Life&Faith jong (Kenismaken met de dominee voor jongeren van groep 5 en 6)

Als je in groep 5 en 6 van de basisschool zit dan nodigen we je uit voor 2gether4Life&Faith jong. Je kunt kennis maken met een van de dominees. In principe is dat de dominee van je eigen wijk en kom je met andere kinderen uit je eigen wijk 2 keer bij elkaar. Als er uit een bepaalde wijk niet voldoende opgave is kunnen de kinderen uit 2 wijken worden samengevoegd. Heel ongedwongen willen we elkaar wat beter leren kennen en spreken we ook over dingen die er in een kerkdienst gebeuren. In principe is het op een middag na schooltijd. Over het tijdstip en de kerk waarin wij samenkomen, hoor je nog van de dominee.

2. 2gether4Life&Faith basis (voor jongeren van groep 7 en 8)                         

Als je in groep 7 en 8 van de basisschool zit ben je hartelijk welkom 2gether4Life&Faith basis. Met elkaar willen wij praten over de belangrijke dingen van het geloof. Het zal dan gaan over vragen als:
– waarom is de Bijbel zo’n bijzonder boek?
– wat is de betekenis van liturgie en van kleuren en symbolen?
– doop en avondmaal

Het zijn dingen waarover je misschien wel eens hebt nagedacht, maar waarvan je toch niet precies weet hoe het in elkaar zit. Als je er met elkaar en met de dominee over praat, kom je samen verder en ga je samen meer begrijpen van het geloof. 2gether4Life&Faith jong wordt gegeven door een van de dominees. We komen twee keer bij elkaar, op een middag: over de tijd en de plaats waarop wij samenkomen, hoor je nog van de dominee.

Woon je in Lintelo, IJzerlo of Barlo, dan is 2gether4Life&Faith basis waarschijnlijk in je buurtschap, misschien wel in de school. Woon je in een andere buurtschap of in Aalten-dorp, dan wordt 2gether4Life&Faith basis waarschijnlijk gegeven in de kerk.

3. 2gether4Life&Faith home (voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar)                   

Ben je tussen 12 en 16 jaar, dan nodigen wij je uit voor de 2gether4Life&Faith home

De naam 2gether4Life&Faith home zegt het al een beetje, het wordt ergens in een huiskamer gehouden en in principe verzorgd door gemeenteleden. Je komt in een groep van ongeveer 8 tot 10 leeftijdgenoten bij elkaar en samen ga je in gesprek over interessante onderwerpen, die aansluiten bij jouw leefwereld en actualiteit. We gaan ook kijken hoe we daar vanuit het geloof/de bijbel/de kerk tegenaan kunnen kijken. Ook vragen als: wat betekent het geloof en de kerk voor mij?; hoe ervaar ik de wereld om mij heen?, komen aan bod. We proberen het op een gevarieerde en leuke manier te geven. Onderdeel van 2gether4Life&Faith home kan zijn het samen bezoeken van een It’s4u2 dienst en de mogelijkheid om praktisch bezig te zijn.

De groepen komen ongeveer zes keer samen, meestal verdeeld tussen een aantal keren vóór en een aantal keren na de kerst. 2gether4Life&Faith thuis duurt ongeveer een uur.

Als je 12 jaar bent en je hebt nog niet eerder hebt meegedaan, krijg je een persoonlijke uitnodiging om je op te geven.

4.2gether4Life&Faith interaction (voor van 17 jaar en ouder)

Wanneer je 17 jaar of ouder bent, dan nodigen wij je uit om mee te doen met 2gether4Life&Faith interaction die gegeven wordt door de predikanten.

Graag willen wij als predikanten met je in gesprek gaan over de belangrijke onderwerpen die jou bezighouden. Het kan gaan over dingen van alledag in combinatie met geloof- en levensvragen. Zo willen we samen zoeken naar mogelijke antwoorden op zaken die ons bezighouden, Maar ook willen we samen kijken naar wat dit met ons persoonlijk leven en met de wereld van vandaag te maken heeft. In totaal komen we zeven keer bij elkaar.

5. Belijdenis doen

Wanneer je erover denkt om het komende jaar belijdenis te doen, dan ben je hartelijk welkom op één van de belijdenisgroepen. In de tijd rond Pasen (vaak op Palmzondag) wordt in een feestelijke dienst belijdenis van het geloof gedaan. De belijdenisgroep komt ongeveer acht avonden bij elkaar en wordt door een van de predikanten gegeven. Tijdens deze avonden wordt gesproken over belijdenis doen, maar ook over allerlei vragen rondom geloof waarover je graag meer wilt weten. Zo komen op deze avonden de meest wezenlijke onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde.

Voor één van de belijdenisgroepen bestaat eventueel (onder andere afhankelijk van voldoende aanmelding) de mogelijkheid om als groep samen te komen op vrijdag- of zaterdagavond.

Bericht waar en wanneer je verwacht wordt, krijg je na de herfstvakantie. Heb je je opgegeven en half november nog niets gehoord, neem dan contact op met één van de jeugdouderlingen of ds Marten Jan Kooistra.