Choral Evensong  

Het is inmiddels een goede traditie geworden om in de Oude Helenakerk Evensongs te organiseren. Op zondagavond 22 april is er weer een Evensong! De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk. Het is een gebedsdienst die dagelijks in de late middag of vroege avond gehouden wordt. De muziek neemt in deze dienst een zeer belangrijke plaats in. De liturgie die gevolgd wordt, bestaat al een aantal honderden jaren. Sinds de 16de eeuw is de liturgie van de Evensong opgenomen in het ‘Book of Common Prayer’, het dienstboek van de Anglicaanse Kerk. Kenmerkend voor een Evensong is de eenvoud en de schoonheid van de muziek. Daarmee wordt God geëerd. Vaak werkt er een koor mee, vandaar dat het ook een Choral Evensong wordt genoemd. Op een zondagavond of op één van de feestdagen is de liturgische vorm van de Evensong wat uitgebreider. Er kan een extra lied door de gemeente gezongen worden en ook een korte overdenking kan een plek krijgen in de liturgie van zo’n Festal Evensong. Het verkondigde woord en de muziek ter ere van God horen bij elkaar en verrijken elkaar. In de schoonheid van de muziek mogen we iets ervaren van de schoonheid die er is bij God. Het thema van deze Evensong is: ‘eerbied voor de schepping’. We zingen mooie liederen over de schepping.

Wim Everts