Communicatie in de PG Aalten

De kerkenraad van de PG Aalten heeft besloten een commissie samen te stellen die gaat onderzoeken welke communicatiemiddelen  er in de PG Aalten op dit moment aanwezig zijn en hoe die werken. Tevens wil de kerkenraad een plan van aanpak maken, wat raadzaam is om de communicatie in de toekomst te organiseren en te optimaliseren.

Dit plan komt voort uit een communicatieplan dat in 2017 is gerealiseerd  en een brainstormsessie die twee personen uit de kerkenraad en één persoon uit het bestuur van KerkVenster heeft gehad met een (Aaltense) deskundige op dit gebied. Die sessie heeft weer geleid tot het samenstellen van een vaste commissie die de huidige vormen van communicatie in kaart brengt, hoe effectief deze zijn voor de toekomst, en onderzoekt wat de sterke en minder sterke kanten zijn in de communicatie binnen de PG Aalten. Daarnaast ligt er een opdracht om te onderzoeken hoe eventueel nieuwe communicatiemiddelen in de toekomst kunnen worden ingezet binnen de PG Aalten.

De commissie is reeds vier keer bij elkaar geweest en heeft zich voornamelijk beziggehouden met de huidige communicatiemiddelen, en hoe deze voldoen. Een volgende sessie werd gehouden met een deskundige op dit gebied, Eric van den Berg van het bureau ISI media, dit bureau werkt veel voor de PKN Nederland en heeft hier veel ervaring mee. In de derde bijeenkomst heeft de commissie zich voornamelijk bezig gehouden met een evaluatie van de gehouden sessie met Eric van den Berg en gediscussieerd over ‘Hoe nu verder?’ Volgens één van de commissieleden is daar een ‘strak plan’ uit voortgekomen en gaan we verder aan de slag met dit omvangrijke vraagstuk in de PG Aalten.

De vierde ronde is gebruikt om bij het opgemaakte communicatie-canvas  de puntjes op de i te zetten en het aan de kerkenraad aan te bieden als een eerste stap. De kerkenraad gaat nu beoordelen of we op de ingeslagen weg moeten doorgaan. Eén van de belangrijkste voorstellen zal zijn om bij de leden van de PG Aalten een uitgebreide enquête te houden wat de gemeenteleden van jong tot oud op communicatief gebied verwacht van de kerkenraad.

De commissieleden zijn: Maarten Westerveld, Joost Aalbers, Dienke Scholten, Heidi Ebbers, ds. Elizabeth van Deventer namens de kerkenraad en Leo Postma en Arnold Arentsen namens het bestuur van KerkVenster.

Zodra we wat verder op weg zijn zullen we dit u laten weten via het blad en de website van KerkVenster. Wilt u reageren?  Dat kan door een mail te sturen naar: communicatievenster@pgaalten.nl