De Krux

Middagmeditaties
Vanaf nu vinden de middagmeditaties wekelijks plaats op woensdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur. Dit in verband met de openstelling van de Oude Helenakerk. De meditaties zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Kijk op de Facebook pagina van De KruX voor de wekelijkse aankondiging en voor eventuele wijzigingen. Je kan ook mailen naar hengeveldjw@xs4all.nl

Bijbelse breinbreker: ‘De Heilige Geest’

 Voorafgaand aan het pinksterweekend stellen we de vraag, wie of wat is de Heilige Geest en wat betekent dat voor ons? Want het verhaal over Pinksteren en hoe de Heilige Geest neerdaalt blijft voor veel mensen toch een lastig verhaal. Niet zozeer het verhaal zelf, maar wat het nog te zeggen heeft in deze tijd? Want het klinkt allemaal wel heel wonderlijk, de Geest van God die mensen de kracht heeft om het onmogelijke mogelijk te maken, om zieken te genezen en om te profeteren. Dat is toch niets voor nuchtere Achterhoekers?

 Toch nieuwsgierig? Kom dan naar de Bijbelse Breinbrekers op woensdag 16 mei. Locatie: Zuiderkerk Aalten. Inloop vanaf 19:30. We beginnen om 20:00.

Opstanding, feit of fictie?

 Woensdag 28 maart Bijbelse Breinbreker met Wouter van der Toorn

Twee keer per jaar zit de kerk vol. Met Kerst en met Pasen. Dat is best bijzonder als je bedenkt dat traditioneel bij het ene wordt gevierd dat God incarneerde in de mens Jezus en bij het andere dat Jezus opstond uit de dood. Het zijn al met al niet de meest voor de hand liggende redenen om een feestje te bouwen. Want zeg nou zelf, dat van die opstanding, geloof jij dat echt? Als we de apostel Paulus mogen geloven hangt er heel wat af van ons antwoord op die vraag. In één van zijn brieven schrijft hij dat als Jezus niet uit de dood is opgestaan, ons geloof zinloos is! (1 Kor. 15). 

Voor Wouter van der Toorn was de opstanding altijd een absolute geloofszekerheid en een dogma. Als voorganger van een baptistengemeente verkondigde hij het met overtuiging. Maar een paar jaar geleden sloeg de twijfel in alle hevigheid toe en kwamen zijn vertrouwde ideeën op losse schroeven te staan. Hij stond op het punt atheïst te worden. Zoekend en tastend vervolgde hij zijn weg en zocht nieuwe wegen om te geloven. Tijdens deze Bijbelse Breinbreker zoekt Wouter samen met ons naar antwoorden op de vraag wat we kunnen en mogen geloven als het om de opstanding gaat. Je bent welkom vanaf 19.30 uur in de Zuiderkerk. We beginnen om 20.00 uur. Tot dan!

 (Deze Breinbreker sluit aan bij het thema van de KiU-paasdienst van 1 april. Zo bieden we de mogelijkheid tot extra verdieping, waar in de diensten niet altijd tijd en ruimte voor is. Hetzelfde zullen we doen voorafgaand aan Pinksteren). 

Cursus homiletiek (preekkunde) en liturgiek

 Sinds februari volg ik een cursus in het kader van het aanvragen van een preekconsent en het verkrijgen van sacramentele bevoegdheid. Dit komt er in het kort op neer dat, indien dit toegekend wordt door de classis, ik in alle diensten kan voorgaan. Dus ook in doop- en avondmaalsdiensten.

 De cursus is echt een verrijking, zowel wat betreft achtergrondkennis als vaardigheden. Met twaalf medecursisten, allemaal kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers, worden we bijgespijkerd en getraind in het voorgaan in diensten. De cursus vindt tot eind mei om de twee weken plaats op woensdag op het PKN-conferentiecentrum Nieuw Hydepark in Doorn. Op die dagen ben ik overdag niet in Aalten (zie ook het bericht over de middagmeditaties). 

                                                                                                 Jan Willem Hengeveld.