De batterij weer opgeladen.

Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering van 17-09-2019

Gerard Helmink opent de vergadering van 17 september 2019 met de overdenking ‘De zegen komt uit zijn hand’ en gaat voor in gebed

De scholen zijn begonnen en de vakantie zit voor de meesten erop. Het nieuwe kerkelijk jaar gaat van start en we kijken uit naar de startzondag.

Afgelopen maanden is er geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden rond de Oude Helenakerk. We hebben veel reacties mogen ontvangen met vragen, suggesties, opmerkingen of een kritische noot. We zijn dankbaar voor deze betrokkenheid en de kans om zaken te verduidelijken. U zult begrijpen dat wij niet op alle vragen een antwoord hebben, maar daar waar mogelijk hebben we geprobeerd duidelijkheid te geven. Heeft u nog vragen of wilt u met een van ons van gedachten wisselen? Schroom niet contact met ons op te nemen.

Zowel ds. Riemer Faber als ook ds. Wim Everts gaan in 2020 met emeritaat, Riemer begin en Wim eind volgend jaar. Na een gesprek met beiden is besloten nu al te starten met de beroepingsprocedure.

Voor het invullen van beide functies zal een commissie worden benoemd om tot een juiste samenstelling voor het invullen van de vacante plaatsen en een goede profielschets te komen. Het pastorale werk heeft een hoge prioriteit, dit kan zowel door een predikant als ook door kerkelijk, c.q. pastoraal werkers. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de commissie in oktober-november een voorstel doen aan de kleine kerkenraad waarna er een beroepingscommissie kan worden gevormd.

Riemer zal vanaf 1 oktober het werk weer voor 90% oppakken. Ds. Wytze Andela en ds. Marieke Andela zullen beiden per 1 oktober aanstaande stoppen met hun ondersteuning volgens afspraak. Wij zijn hen dankbaar voor alle hulp, aandacht en inzet.

Namens alle leden van de kerkenraad willen wij jullie heel erg bedanken voor alles wat jullie in de afgelopen tijd voor de gemeente hebben betekend.

Vanaf 1 februari vervalt de invulling van het pastorale werk in de wijk IJzerlo door het emeritaat van Riemer. Er wordt naar een oplossing gezocht, zodra hierover meer bekend is zullen we u informeren.

Reinier sluit de vergadering met het gedicht ‘Toekomst’.

Gerard Helmink