Verheugend nieuws voor onze gehele Gemeente.

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen weken hebben wij als kerkenraad het nieuws met betrekking tot de ontwikkelingen rond het coronavirus en de versoepelingen van de maatregelen nauwlettend gevolgd.
Langzaam maar zeker kan er weer iets meer, ondanks dat de besmettingen en het aantal mensen in de ziekenhuizen nog steeds hoog blijven.
Er worden dagelijks tienduizenden mensen ingeënt. De maatregelen worden langzaamaan versoepeld.
Als kerkenraad hebben wij daarom besloten dat wij vanaf 9 mei a.s. weer bezoekers toe laten tot de diensten.
Voorlopig starten wij met 30 bezoekers per dienst. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u in de week voorafgaande aan de dienst een kaart afhalen op het kerkelijk bureau.
Zodra het mogelijk en verantwoord is, zullen wij meerdere mensen toelaten tot de diensten.

Zoals u al heeft kunnen lezen in KerkVenster, zal op zondag 27 juni de laatste kerkdienst worden gehouden in onze Oosterkerk.
Aangezien wij nu nog niet weten hoeveel gemeenteleden wij op dat moment kunnen toelaten tot deze dienst hebben wij besloten om van 9 mei tot en met 27 juni, alle kerkdiensten te houden in de Oosterkerk. De diensten in de Oude Helena kerk komen tot die datum te vervallen.
Dat betekent dus dat er vanaf 9 mei, elke zondag een kerkdienst is in de Oosterkerk.
Daarmee hopen wij u allen meerdere keren de mogelijkheid te geven om nog een kerkdienst in de Oosterkerk bij te wonen.

Tijdens de grote kerkenraadsvergadering van afgelopen week is het voorgenomen besluit tot het beroepen van Elizabeth van Deventer als nieuwe predikant van onze gemeente, omgezet in een definitief besluit.
Alle aanwezige ambtsdragers gingen unaniem akkoord.
Wij zullen op korte termijn de beroepingsbrief aan haar overhandigen.
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de voortgang in dit proces.

Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink