De eerste Achterhoekse Pride Maand in juni 2022

Er komt een Achterhoekse Pride Maand in juni 2022. Een maand waarin mensen worden samengebracht en vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is. Het is de bedoeling  dat er in juni door de gehele Achterhoek een afwisselend programma komt. De Pride maand gaat niet alleen over de rechten van LHBTIQ+’ers, de verzamelnaam voor de regenboogcommunity. Het gaat natuurlijk over die groep, maar het gaat er ook over dat je gewoon jezelf mag zijn.

De Achterhoekse Pride Maand is een initiatief vanuit de Klankbordgroep Regenbooggemeentes Oost Gelre en Winterswijk. In oktober zijn de gemeentes Oost Gelre en Winterswijk een Regenbooggemeente geworden. Inmiddels zijn meerdere gemeentes in de Achterhoek een Regenbooggemeente of van plan dit te worden.

Informatie over en het programma van de Achterhoek Pride Maand is straks terug te vinden op www.achterhoekpride.nl.

Kerkdienst

De vraag voor een viering met iets meer aandacht voor LHBTIQ+’ers lag er al voordat het initiatief voor de Achterhoekse Pride Maand bekend werd. Hoe mooi is het dan dat we op zondag 12 juni een regenboogdienst in de Zuiderkerk kunnen houden.  De Aaltense regenboogdiensten worden altijd voorbereid door een groep mensen. We zijn daarom op zoek naar een groep mensen die wil meedenken of meedoen in de voorbereiding en/of in de dienst. Meld je bij mij of Rudi ter Maat. We hopen op een diverse groep en een mooie dienst met elkaar.

  1. Elizabeth van Deventer, mail: ds.elizabeth.van.deventer@gmail.com –   tel. 06-10855041

Rudi ter Maat, mail: ruditermaat@gmail.com – tel. 06-23991407