Jaarverslag 2018 Diaconie PG Bredevoort

We willen u een korte toelichting geven op de jaarrekening van de diaconie
van de PG Bredevoort.
De baten onroerende zaken zijn hoger uitgevallen. Er was een groot,
langdurig  onderhoud gepland aan een pand. Echter mede door de drukte in de
bouw is dit uitgesteld en kon de verhuur nog doorlopen.
De collecte-opbrengsten zijn ook goed. Waarschijnlijk door de gerichte
acties en onze inzet om deze collectes bij u onder de aandacht te brengen.
De overige inkomsten zijn in lijn met de begroting. Ook de lasten komen
behoorlijk overeen met de begroting.

Het grootste deel van de inkomsten geven we uit aan het diaconale werk
plaatselijk/landelijke en wereldwijd.
Plaatselijk: We ondersteunen onder andere nog enkele personen in onze
gemeente, er is zes keer per jaar een gezamenlijke maaltijd te nuttigen in ’t
Koppelhuis, in het Ambthuis zijn er de maandsluitingen met een
broodmaaltijd, het koffiedrinken na de kerkdienst, worden er kerstpakketten
uitgedeeld en is er geld gereserveerd om iets te kunnen geven of te doen
voor de bewoners van het Ambthuis. Dit idee is ontstaan doordat de Stichting
Vrienden van St. Bernardus is opgeheven.
Regionaal/landelijk: de voedselbank, Hospice de Lelie en enkele kleinere
instanties.
Wereldwijd: Christenhulp, Roemenië, Kerk in Actie, Kinderen in de Knel en
natuurlijk de Joanne Foundation kunnen op onze steun rekenen.

Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan kan dat natuurlijk. Stuur
een mail aan diakonie@pkn-bredevoort.nl. Of neem contact op met de
voorzitter of administratie. De jaarrekening  ligt gedurende twee weken na
publicatie ter inzage in het Koppelhuis.

Klik hier om de jaarrekening in te zien.