De Islam

Wat is nu feit en wat is fictie? De Krux heeft Enis Odaci uitgenodigd als spreker die ons vanuit zijn eigen achtergrond meer kon leren. Hij is publicist en spreker op diverse gebieden, zoals media en vele thema’s over de islam. Enis helpt  u antwoorden te vinden op uw inhoudelijke vragen over de islam, maar bespreek ook uw zorgen en bedenkingen. Dit doet hij niet door een uitgebreide lezing te houden, maar met jullie in gesprek te gaan.

Een tijdje geleden zat het kernteam van KruX zich te buigen over activiteiten voor de komende tijd. Net diezelfde dag hoorden we over een prominent lid van een islam-kritische partij, die moslim geworden was. Dit werd hij omdat hij ‘onderzoek’ had gedaan. Toen wij daar met elkaar over spraken zagen we dat we zelf toch ook allerlei vragen hadden. Ten eerste vroegen we ons af hoe we vanuit de bijbel kunnen kijken we naar mensen uit andere religies? Over die vraag hebben we het gehad bij een breinbrekers-avond. En wat is nu beter dan iemand uit te nodigen die uit zijn eigen achtergrond over de islam kan vertellen? De avond is op 8 mei. Inloop vanaf 19:30 uur.