De kerk als thuisplek

Plan Ludgerstraat 66
De kerk als thuisplek.

“De kerk” is meer dan alleen dan de kerkdiensten op zondag. “Kerk zijn” betekent dat je als kerkelijke
gemeente een warme gemeenschap bent waar oog is voor elkaar. De kerkelijke gemeente als een
thuisplek, waar je gezien wordt en je talent wordt benut en gewaardeerd. Waar je kunt groeien in je
geloof en je van betekenis kunt zijn voor je omgeving, voor de samenleving. Van groot belang is
hierbij ook de verbinding en het gesprek tussen de generaties. Om dit handen en voeten te geven ontwikkelde Jong Protestant het project #Durfte.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerk-als-thuisplek/durfte-wat-is-durfte/.
Ook het jongerenwerk van de Protestantse Gemeente Aalten (PGA) wil gaan werken met dit concept.

Lees meer…