De kerk in Bredevoort nu ….. en in de toekomst?

De kerkgang in Nederland loopt terug en Bredevoort vormt daarin geen uitzondering.
Waar moet het heen?
Er zijn inmiddels  twee kerken in Bredevoort onttrokken aan de eredienst, nl. de Koppelkerk, al enige jaren geleden en de RK kerk St. Joris, sinds kort.
Gelukkig is er voor de gebouwen een goede en passende herbestemming gevonden, maar waar gaat dit heen met het kerkzijn? Is er nog wel bestaansrecht voor een kerk in Bredevoort?
Wat we al samen doen
Op alle maatschappelijke terreinen wordt er in Bredevoort samengewerkt. Of het nu gaat om kinderopvang, de basisschool, de sport, de kermis, Bredevoort Schittert, het Kulturhus, de ouderenzorg en ook de begraafplaats.
Alleen samen staan we sterk, zo gaat dat in Bredevoort. Dat komt omdat onder onze gemêleerde bevolking de saamhorigheid groot is. We willen samenwerken en niet moeilijk doen, de handen uit de mouwen.
Uitdaging
Nu staan we voor een uitdaging.
Zouden we de kerk op de Markt ook kunnen gaan zien als gebouw, waarin zowel de katholieke als de protestantse tradities samen kunnen komen, bijvoorbeeld voor het vieren van de christelijke feestdagen e.d.?
In de kerkenraad is hierover nagedacht en gesproken en men is positief over deze samenwerking. Samenwerking past immers in het Bredevoortse gedachtengoed en misschien kunnen we een voorbeeld zijn van saamhorigheid, zo is de algemene mening. Niet focussen op verschillen, maar op de verbondenheid.
Werkgroep.
Inmiddels is een werkgroep met vertegenwoordigers van beide kerken, zich gaan buigen over de toekomst van het kerkzijn in Bredevoort, om een manier te vinden, waarbij beide geloofsgemeenschappen zich thuis kunnen voelen in het gebouw op de Markt. Duidelijk is dat de katholieke geloofsgemeenschap liever de verbinding zoekt in Bredevoort zelf, dan met de parochie in Lichtenvoorde of Groenlo.

Misschien is er een drempel om over te stappen, door samen één gebouw te gaan gebruiken, maar de werkgroep wil graag zijn best doen om die drempel zo laag mogelijk te maken. Aan de naam van het gebouw hoeft het niet te liggen, want de oorsprong van beide gebouwen is gelegen in de naam Sint Joris. Het vraagt wel om wat aanpassing van bijvoorbeeld de inrichting. Uit de katholieke Joriskerk zijn er wat waardevolle elementen, die ook een relatie met de historie van Bredevoort hebben.

De inrichtingscommissie van de Joriskerk op de Markt is al bezig om te kijken hoe een en ander in elkaar gepast zou kunnen worden.

De werkgroep ziet best mogelijkheden om voor alle inwoners die dat willen, een kerk te zijn voor de toekomst in Bredevoort. De Anders Dan Anders-diensten zouden samen gevierd kunnen worden en ook kunnen er meer oecumenische vieringen plaatsvinden, waarin ook een voorganger van katholieke zijde de dienst zou kunnen leiden, zoals dat al vaker gebeurd is.

De werkgroep en de kerkenraad zijn enthousiast over deze samenwerking, maar wij zouden het fijn vinden dat alle mensen uit onze kerk hierover hun ideeën, suggesties of hun mening kunnen geven. Zoals gezegd, iedereen zal zich er thuis bij moeten voelen. De aanbevelingen die daaruit voortvloeien zullen door de kerkenraad meegewogen worden, om uiteindelijk tot een besluit over de samenwerking te komen.

Een gemeenteavond organiseren is in deze ongewisse tijden van corona niet zo eenvoudig en daarom vragen we of u wilt reageren per e-mail of per brief. Uiteraard mag u ook een kerkenraadslid of de dominee erover aan de jas trekken of hen opbellen. Eventueel kan er bij u thuis een gesprek met u geregeld worden.

Als u ideeën hebt of een mening dan horen wij dat graag. Wij kunnen ons ook voorstellen dat u vragen hebt, of verduidelijking wenst. Neem dan contact op. U kunt daarvoor mailen naar voorzitter@pkn-bredevoort.nl of schrijven naar de Markt 4, 7126 AZ Bredevoort, of de reactie gewoon in de brievenbus stoppen. 

We zijn blij met alle ideeën en suggesties en horen graag van u, als het mogelijk is voor 1 september 2021. Het gaat immers om de toekomst van uw kerk.

De kerkenraad van de PKN Bredevoort