De pen opgepakt

Ik geef de pen door aan….
Soms word je zo maar ineens geraakt door een gedicht, een Bijbeltekst of lied. Soms gaat zo’n tekst een leven met je mee, inspireert het je of geeft het moed.
Als kerkelijke gemeenschap zoeken wij naar verbinding, met God, met elkaar. Daarom lijkt het de redactie van KerkVenster een mooi idee om lezers van het kerkblad de pen te laten doorgeven aan elkaar en daarbij te laten delen in wat ons raakt en inspireert in een Bijbeltekst, gedicht of lied.

Voetstappen in het zand van Nel Benschop

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijnlevensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik u zo nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen…”

Dit gedicht las ik een keer toen ik nog jong was. Het trof mij omdat ik het verwijt herkende dat we God wel eens maken, dat we ons in de steek gelaten voelen door hem. In de loop van mijn leven kwam dit gedicht van tijd tot tijd weer in mijn gedachten wanneer het even niet helemaal ging zoals ik graag zou willen.
Ruim negen jaar geleden kreeg ik de diagnose borstkanker. Ik stond toen nog voor de klas en vertelde dit aan mijn leerlingen. Een van hen gaf mij toen dit gedicht, dat ze op een klein papiertje had geschreven.
En weer krijg ik kippenvel bij het lezen van dit gedicht.

Liesbeth Greydanus

Ik geef de pen door aan Riny Kappert.

P.S. Het blijkt dat dit gedicht niet origineel van Nel Benschop was. Oorspronkelijk is het in het Engels geschreven en heet het ‘Footprints in the sand’. Wie de echte schrijver is weten we nog steeds niet. Er zijn vier namen die in dit verband worden genoemd: Mary Stevenson (1922-1999), Carolyn Carty, Margaret Powers en D-Day-veteraan Floyd Keeton.