Facebook wordt app PG Bredevoort

Sinds dit voorjaar hebben we als gemeente een app. In dezelfde periode hebben we de facebookpagina van de gemeente afgebouwd. Beide zijn moderne media, waarop je kleine berichtjes over de kerk of het gemeenteleven met elkaar kunt delen. Het is alleen voor leden, d.w.z. mensen die zich aanmelden voor de app. Het is gemakkelijk te installeren, maar vindt u dat een probleem, Bas Brezet wil het – bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken – op uw smartphone zetten. U hebt er wel een moderne telefoon voor nodig. U krijgt bijvoorbeeld bericht over kerkdiensten en achteraf mooie momenten of foto’s die mensen delen. Dat laatste kunt u zelf ook doen. We hebben besloten hiertoe over te gaan, omdat we vinden dat facebook te wensen over laat wat privacy betreft. De app is van Scipio. Er staat behalve nieuws uit onze eigen kerk, ook nieuws op van andere kerken uit het land die dit medium gebruiken. Om naar Bredevoort te gaan tik je, nadat de app is geopend op de drie witte streepjes links bovenaan in het blauwe veld. Dan kun je kiezen uit agenda of meldingen, nieuws en blogs gaat over berichten van andere kerken. Vragen erover kunt u ook via de mail, telefoon of de whatsapp aan Bas stellen.

het moderamen