De zomer voorbij …….

Op het moment van dit schrijven zit ik buiten nog niet te genieten van de laatste zonnestralen.

We kunnen alweer goed merken dat de avonden al weer korter worden.

De zomer is bezig aan zijn laatste mooie dagen en langzaam doet de herfst alweer zijn intrede.

Tijd voor ons om onze appels te oogsten en om te zetten in appelmoes en appeltaarten.

Op dit moment staat er ook weer een in de oven, en zelfs buiten kun je de heerlijke geur opsnuiven. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze prachtige zomer, als was het soms wel heel erg heet en droog.

Toch vind ik het altijd weer wonderlijk hoe de natuur zich weer hersteld, als ik nu rondkijk zijn de weilanden weer prachtig groen, dat was een tijd geleden een heel ander verhaal.

Nu de vakanties weer voorbij zijn, iedereen zijn dagelijkse werkzaamheden weer heeft opgepakt en ook de scholen weer zijn begonnen, pakken wij binnen onze gemeente ook weer de draad op. Het is natuurlijk niet dat alles in de afgelopen twee maanden helemaal stil heeft gelegen, verre van dat zelfs, maar in september starten we traditiegetrouw het kerkelijk jaar weer op.

Ook gaan we ons weer beraden op het besluit met betrekking tot onze kerkgebouwen.

Na de gemeenteavond van 28 mei j.l.  hebben wij van verschillende gemeenteleden reacties gehad op ons voorgenomen besluit m.b.t. de Oude Helena kerk.

U heeft telefonisch contact met ons gezocht, maar wij mochten ook brieven en e-mails van u ontvangen met verschillende meningen, vragen, opmerkingen en aanbevelingen.

Wij willen bij deze al die gemeenteleden  van harte bedanken voor hun reacties.

Het is goed om te merken dat u ook mee wilt denken met dit besluit en daarbij betrokken bent.

In verschillende edities van KerkVenster hebben wij geprobeerd de vragen die u had te beantwoorden, en de meningen en aanbevelingen met u te delen.

Niet alle vragen konden wij beantwoorden, dit omdat wij ook nog niet alle informatie inzichtelijk hebben. Wat we wel hebben gemerkt is dat voor veel mensen het voorgenomen besluit erg veel vragen oproept. Wij hebben geprobeerd het zo duidelijk mogelijk te omschrijven, maar toch hebben wij gemerkt dat dit maar gedeeltelijk gelukt is.

Het voorgenomen besluit waar de grote kerkenraad op 24 september over zal gaan stemmen, houd eigenlijk alleen maar het volgende in.

De kerkrentmeesters zullen verdere vervolggesprekken gaan voeren met het SOGK.

Het doel van deze gesprekken zijn:

 

  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden.
  • Wat zijn de gevolgen, zowel financieel als voor het dagelijks gebruik.
  • Aan welke voorwaarden moet het gebouw voldoen.
  • Welke aanpassingen moeten er aan het gebouw worden gedaan.
  • Welke kosten zijn er hieraan verbonden.
  • Hoe wordt het gebruik van het gebouw gegarandeerd.
  • Wie is waar verantwoordelijk voor, nu en in de toekomst.
  • Welke rechten en plichten hebben beide partijen.
  • enz.

Als wij dan alle informatie, cijfers en gegevens in ons bezit hebben zullen wij de uiteindelijke plannen wederom laten beoordelen door de kleine en de grote kerkenraad, en u als gemeenteleden informeren op een gemeenteavond.

Dan kunnen wij ook alle financiële en beheersvragen, die nu worden gesteld beantwoorden Pas daarna zal er een definitief besluit worden genomen, en welke stappen wij verder gaan zetten. Het is dus zeker niet zo dat wij nu al hebben besloten om met de SOGK in zee te gaan. Alle opties zijn in principe nog mogelijk.

Wat betreft de samenwerking met de OHK-groep, wij als kerkenraad zijn nog steeds van mening dat, ondanks onze verschillende inzichten, wij nog steeds open staan voor verdere inhoudelijke gesprekken, en wij hopen dan ook dat wij deze binnenkort weer kunnen opstarten. Onze mening is dat er veel meer zaken en waarden zijn die ons binden, dan ons afstoten. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking die leidt tot een mooie oogst.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Gerard Helmink