Diaconale Hulpverlening Aalten

Voedselbank kan weer vooruit

In het interview met Wim Drenth vraagt hij om extra vrijwilligers voor de voedselbank.

Het is goed te kunnen melden dat er op dit moment voldoende nieuwe vrijwilligers beschikbaar zijn voor het centrale inpakpunt in Lichtenvoorde.
Ook op de uitgiftepunten in Aalten en Dinxperlo is voldoende menskracht beschikbaar
Ook is er momenteel weer voldoende aanvoer van levensmiddelen.

We gaat de stichting DHA iets extra’s toevoegen aan de pakketten voor de minima in de gemeente Aalten. Vooral in de situaties waarin men met gezinnen gedwongen thuis moet zitten zal iets extra’s welkom en nodig zijn.
Daarvoor kunt u de st. DHA blijven steunen.

Giften zijn welkom op rekening nummer: NL24 TRIO 0338 6054 60
t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (ANBI status)

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Nederland is in de ban van de coronacrisis. Vanuit Noord-Brabant horen we elke dag
verschrikkelijke berichten. Bij ons in de Achterhoek valt het tot nu toe mee maar we
kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er onze kant op komt. Hoe kunnen we ook
vanuit de kerk ons voorbereiden op wat ons nog te wachten staat? De stichting
Diaconale Hulpverlening Aalten, kortweg DHA, bereidt zich voor. Op een zonnige
morgen eind maart heb ik een telefonisch gesprek met Wim Drenth, bestuurslid van de
stichting.
Wim, waar kennen we DHA van?
“Onze stichting is een samenwerkingsverband van de gemeenschappelijke kerken uit onze
gemeente:
– De Protestantse kerken uit Aalten, Bredevoort en Dinxperlo
– De Rooms-Katholieke parochies uit Aalten en Dinxperlo
– De Christelijk Gereformeerde Kerk
– De Christengemeente de Meiberg
– De Euregio Christengemeente
Ons doel is bestrijding van armoede in onze eigen omgeving. Mensen komen om allerlei
redenen terecht in armoede. Bijvoorbeeld door ziekte, verlies van een baan, geen sociaal
vangnet. Een voorbeeld van wat we doen: Als stichting kwamen we erachter dat mensen die
in armoede leven vaak niet naar de tandarts gaan. Een plaatselijke tandarts wil ons wel
helpen zonder betaling. Wel moeten we de materiële kosten vergoeden. We doen dit samen
met andere organisaties in het Aaltense Meedoenpact, waar ik voorzitter van ben. Zo is het
medisch steunfonds ontstaan waarmee we al vijf mensen hebben kunnen helpen. Zo breidt
onze steun zich uit. Onze stichting heeft al contact met mensen in armoede. Een van hen
vertelde met Kerst vijf Kerstpakketten gekregen te hebben. Hij moest er flink tegen aan om
die pakketten op te maken terwijl hij in de rest van het jaar soms met moeite de week
doorkwam. Dus er zijn al veel hulporganisaties maar die werken langs elkaar heen. Samen
met Figulus proberen we dat te verbeteren in het Meedoenpact. Zeventig partijen, bedrijven
steunen dit pact.”

Mooi dat die samenwerking op maatschappelijk vlak er is. Wat kan DHA vanuit de
kerken betekenen in deze tijd van corona? Hoe gaan jullie dat aanpakken om erachter
te komen wie er hulp nodig heeft?
“Het eerste initiatief is dat er contacten nodig zijn met ouderen. Dit kan nu alleen nog maar
via de telefoon en dit wordt door de bezoekmedewerkers van de PGA gedaan maar veel van
de bezoekmedewerkers behoren al bij de groep van 70 jaar en ouder. Niet iedereen uit deze
groep zit op internet en dat geldt ook voor de ouderen met wie men in contact wil blijven.
Elke week bellen betekent een behoorlijke belasting voor de bezoekmedewerkers. Heeft u
als lezer van KerkVenster tot nu toe steeds gedacht dat u geen bezoekmedewerker wilde
zijn omdat u het te druk had, dan heeft u misschien nu wel zin en tijd om elke week even een
belletje te doen. Wij zoeken echt dringend mensen die tijdelijk willen meehelpen contact te
houden met de ouderen uit onze gemeente. We willen hun vragen hoe het met ze gaat of ze
iemand hebben die boodschappen voor hen kan doen. Alle andere kerken doen het ook, elk
op hun eigen manier.”

Maar dat betekent dat het alleen om leden van de kerk gaat….
“Dat klopt. Maar Figulus doet het ook met de ‘kletsbelletjes’. Hiermee bereiken ze 240
mensen. Soms zitten daar ook mensen van de kerk bij. Beter een keer teveel gebeld dan
helemaal niet. Wanneer mensen iemand nodig hebben om de boodschappen te doen dan
lukt het Figulus nu nog het te regelen. Die heeft de regie in handen. Een concreet voorbeeld:
In Dinxperlo worden de maaltijden voor ouderen door Dr. Jenny verzorgd en bezorgd. Dat
laatste mogen ze niet meer doen. Dat wordt nu met vrijwilligers gedaan. Daar heeft Figulus
voor gezorgd. In Aalten heeft Martin Hüning van ’t Noorden al aangeboden hetzelfde te
willen doen als het nodig is. Wij hopen dan ook voor meer vrijwilligers te kunnen zorgen.
Jumbo in Dinxperlo heeft het zo druk dat ze niet meer bezorgen. Figulus zorgt voor
vrijwilligers. In Aalten is er momenteel overleg met AH en Jumbo om ook te bezorgen bij
ouderen.
Wat zijn ouderen? Volgens de definitie die huisartsen hanteren zijn dat alle mensen die de
griepprik krijgen. Volgens de kerk is dat anders. Gelukkig maar anders hadden we geen
vrijwilligers genoeg.
Wij willen nu een lijst opstellen met vrijwilligers, mensen die willen bezorgen maar ook
gewoon de handen uit de mouwen willen steken en zich beschikbaar stellen voor wat er
straks mogelijk nodig is om te doen.”

Je had het over een eerste initiatief van DHA. Dat betekent dat er nog meer is.
“Ja zeker. Ons tweede initiatief is dat wij een noodfonds hebben. Wij rekenen erop dat er
straks mensen tussen wal en het schip vallen. Wij zijn opgericht voor mensen die in
financiële nood zitten. Wij zijn er voor alle Aaltenaren. Via folders die op verschillende
plaatsen liggen proberen we mensen te bereiken. Maar ook via Facebook. Als iemand hulp
nodig heeft mag die persoon een beroep op ons doen. Vaak gaat het via “Heb je al eens
gedacht aan…?” Soms zoeken mensen onze hulp omdat ze zich schamen en dat niet in hun
eigen kerkelijke gemeente bekend willen hebben of soms stuurt de burgerlijke gemeente
mensen naar ons toe. We kijken altijd eerst wat de burgerlijke gemeente kan doen. Maar
soms kan die niets doen. Dan wordt iemand in financiële nood doorgestuurd naar onze
stichting.”

Houdt DHA er rekening mee dat er vanwege de coronacrisis straks misschien wel heel
veel verzoeken om hulp komen?
“We weten niet wat er op ons afkomt. We kijken daarom nu al hoeveel geld we kunnen
vrijmaken om mensen te helpen maar we hopen op meer steun. Via de website van
Kerkvenster willen we mensen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Aalten zelf. In
de laatste editie van KerkVenster stond dat er drie tegels/buttons op de site staan
waarachter actuele informatie over de kerk staat. Hier komt een vierde tegel bij: diaconie. We
gaan de mensen op de hoogte houden van
– Hoeveel hulp er is
– Hoeveel aanvragen er zijn
– Wat de aard van de aanvragen is

Met Figulus is afgesproken dat zij naar onze site verwijzen en wij ook naar die van hen.
Figulus vindt samenwerken met ons belangrijk.
Wij zoeken nu vrijwilligers. Die lijst moet er snel komen. Mensen kunnen zich opgeven via
onze site. Verder is er snel een actie nodig om de voedselbank te steunen. Misschien zoiets
als Dorcas is het najaar doet. Nu met de slogan:” Hamsteren voor de voedselbank.” De
voorzitter van de voedselbank in Lichtenvoorde die de hele Oost-Achterhoek bedient doet
een oproep omdat zij klem zitten met hun dienstverlening. Er zijn al veel oudere vrijwilligers
die zich om medische redenen hebben moeten terugtrekken. En ook is de aanvoer van
voedsel onzeker geworden. En dat voor een doelgroep die al in de knel zit. Dat kreeg ik ook
al te horen van iemand met wie ik vaker contact heb en die zelf in armoede leeft. Normaal
gesproken komt deze persoon de week door doordat hij gebruik maakt van aanbiedingen.
Nu er zoveel gehamsterd wordt kan hij vaak geen artikelen met 35%korting of aanbiedingen
kopen omdat die er niet meer zijn. Daarom denken we nu dringend na over de vraag hoe wij
de voedselbank en minima kunnen ondersteunen nu zij minder goed aan voedsel kunnen
komen.”

Samenvattend kunnen we zeggen dat DHA vrijwilligers zoekt en mensen via de vierde
tegel op de website van Kerkvenster wil informeren over de actuele ontwikkelingen
met betrekking tot financiële hulp in Aalten.
Wilt u contact opnemen of een donatie doen dan zijn dit de gegevens:
e-mail: info@stichting-dha.nl
rekeningnummer: NL24 TRIO 0338605460 t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
(ANBI-status)
website: www.stichting-dha.nl

Coronahulp Aalten – De stichting DHA

Als gemeenschappelijke kerken in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo werken we samen in de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA). Binnen alle kerken proberen vrijwilligers contacten te onderhouden met de oudere leden, via een kaartje of een telefoontje, want bezoek aan huis wordt door de overheid ontraden. Wat wel kan en mag, is het doen van boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen of willen. Daarvoor zijn in Aalten meerdere mogelijkheden. En de eigen diaconie of caritas is beschikbaar voor vragen om hulp of steun. Als stichting DHA richten we ons ook op mensen die geen lid van een kerk zijn.    

 1. We werken als St. DHA ook nauw samen met Figulus en de burgerlijke gemeente. Dat doen we samen in het meedoenpact van de gemeente Aalten.
 • Figulus is van maandag tot vrijdag ’s ochtends bereikbaar. Als mensen een (hulp) vraag hebben waar ze niet direct van weten bij wie ze terecht kunnen wordt verwezen naar 0543 473993 voor Aalten en 0315 655282 voor Dinxperlo of via mail: info@figulus-welzijn.nl.
  Mochten er hulpvragen bij Figulus binnenkomen en er is hulp gewenst, dan zullen zij actie ondernemen door vrijwilligers in te schakelen.
 • Figulus werkt aan de site gemeenteaaltenvitaal.nl Op deze site worden leuke activiteiten aangeboden die afleiding bieden. Dat kan aantrekkelijk zijn voor kinderen die wel wat afleiding kunnen gebruiken.
 • Er zijn ook veel mensen (jong en wat ouder) die nu noodgedwongen thuiszitten en hulp aanbieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen heeft Figulus daarvoor twee pagina’s aangemaakt op Facebook.
 • Coronahulp Aalten-Bredevoort

https://www.facebook.com/groups/203412150944234/

https://www.facebook.com/groups/coronahulpdinxperlo/

 • In sommige wijken hebben mensen briefjes verspreid waarin ze hun hulp aanbieden om boodschappen te doen. Misschien ook iets voor uw wijk? Misschien is het voorbeeld in de bijlage bruikbaar.
 1. Onze stichting DHA heeft een noodfonds waarmee we mensen kunnen helpen die door de Coronacrisis zo ernstig in de problemen zijn gekomen ze daardoor geen boodschappen meer kunnen doen. We denken aan mensen die
  • geen inkomen meer hebben
  • niet (direct) een beroep kunnen doen op de overheid
  • geen eigen spaargeld hebben
  • geen partner hebben met inkomen
  • geen hulp hebben van naasten
 1. De Voedselbank.

Op veel plaatsen in ons land komt de Voedselbank in de problemen. Het lukt in de Oost Achterhoek nog volledige pakketten samen te stellen, mede doordat ze na de sluiting van scholen, kinderdagverblijven  en horecagelegenheden veel mooie producten hebben ontvangen. Maar blijft dit zo?

Bovendien zijn er door het hamstergedrag van de laatste weken minder mogelijkheden om in de supermarkten gebruik te maken van koopjes en afgeprijsde artikelen. Veel minima hebben juist dit soort koopjes nodig om de week door te komen. Voor deze groep willen we graag iets extra’s doen.

En dan nog:

De Coronacrisis gaat nog lang duren. We stellen ons open voor vragen en suggesties. Wellicht lukt het ons om gezamenlijk in te spelen op problemen die nog op ons af komen of die we nog niet hebben waargenomen.

Onze gegevens:

e-mail: info@stichting-dha.nl

Giften zijn welkom op rekening nummer:  NL24 TRIO 0338 6054 60 

t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (ANBI status)

website www.stichting-dha.nl

Beste buur,

Als je iets nodig hebt uit de winkel of de apotheek en kun je zelf niet gaan?

Mijn naam is:

 

Ik woon:

 

Mijn telefoonnummer is:

 

 

Aarzel niet om contact op te nemen. Ik heb de tijd om je te helpen.

Voel je je niet oké? Ik kan de inkopen ook bij de voor- of achterdeur plaatsen.