Diaconale Rondgang 2020

Diaconale Rondgang 2020

Op het moment van uitkomen van dit KerkVenster is de actie 2020 al van start gegaan. Vanwege de coronacrisis hebben we deze moeten verplaatsen naar de eerste mogelijkheid na de vakantie. Heel mooi dat er weer zoveel vrijwilligers gevonden zijn die de enveloppen willen rondbrengen en weer ophalen. Dat is elk jaar toch een klus, hulde aan jullie allen! En daarbij ook ons verzoek om nog eens te kijken naar de mogelijkheid om digitaal te doneren, dat scheelt toch wel veel werk.
Maar dan natuurlijk waar het om gaat: ook dit jaar willen we weer graag dat u een bijdrage voor de diaconie doet. Jaarlijks wordt er door u allen ruim € 100.000 gedoneerd. Dat bedrag wordt samengebracht door een aantal grote, maar ook heel veel kleine bedragen. Als college van diakenen voelen we ons gesteund dat er zo breed ondersteuning voor ons vrijwilligerswerk is. Dat is overigens nog wel een tip: als u ooit gevraagd wordt om diaken te worden, dat is echt leuk werk voor onze Kerk, aanbevolen dus!
In 2020 is alles natuurlijk anders dan in voorgaande jaren. Een aantal posten uit onze begroting, zoals de kinderkampen en de vakantieweken van IKA, zullen niet benut worden. Daartegenover staat een grote vraag naar extra hulpverlening wereldwijd vanwege de gevolgen van corona. Ons werk zal er in de resterende maanden van 2020 uit bestaan om te proberen in te schatten waar onze hulp het hardst nodig is. We blijven dat doen onder het motto helpen waar geen helper is.
Het is belangrijk om op te merken dat lokale hulp, ook buiten onze Kerk, door de diaconie niet vergeten wordt. Naast onze eigen werkgroep Sociaal Diaconaat is de Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA), in de persoon van Wim Drenth, een vast onderdeel van onze vergadering. Wanneer de DHA extra financiële ondersteuning nodig zou hebben dan draagt ook de PGA haar deel daaraan bij.
We hopen dat u ook dit jaar weer onveranderd enthousiast wilt reageren op ons verzoek om een bijdrage voor het werk van de diaconie. We bevelen dit van harte bij u aan.

Namens het college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

Er is ruimhartig gegeven

 Nieuws vanuit de Stichting DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten)

 Vanaf maart zijn er veel giften binnen gekomen. In totaal ruim € 20.000. In de onlinediensten van de Protestantse kerken in Aalten en Bredevoort waren de collectes steeds bestemd voor onze stichting en dat heeft een bijzonder grote rol gespeeld, waarvoor we erg dankbaar zijn. Met dit bedrag hebben we extra steun kunnen bieden aan de voedselbank en aan gezinnen waarvan we weten dat ze het financieel erg moeilijk hebben.

Steun voedselbank

We hebben contact onderhouden met de voedselbank en ze hebben onze giften gebruikt om iets extra’s aan de pakketten toe te voegen. De samenstellers van de pakketten zorgden er steeds voor dat er een aantal volledige maaltijden konden worden bereid. Soms was er vlees en groente voldoende, maar maakte pasta of pastasaus het geheel compleet. Ook werd er een op een uitgiftepunt een aparte tafel ingericht met extra producten waar de gebruikers iets uit konden kiezen.

Zomeractie voor gezinnen met kinderen.

Samen met het Meedoen Pact en Figulus hebben we ingespeeld op de actie van de middenstand in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. We hebben aan gezinnen met kinderen BAD-bonnen uitgereikt. BAD-bonnen kunnen worden besteed bij plaatselijke middenstanders en horecazaken in Bredevoort, Aalten en Dinxperlo. Met de bonnen kunnen ouders in de zomervakantie iets extra’s doen voor hun kinderen. Misschien een keer een ijsje halen, een patatje eten met iets extra’s erbij of een pannenkoek eten. Of een boek kopen, kleurpotloden, of misschien een keertje zwemmen in ’t Walfort. Op deze manier geven we 54 kinderen in 26 gezinnen een steuntje in de rug.

Samenwerking met de gemeente Aalten en Figulus

De samenwerking met de gemeente en Figulus blijkt erg belangrijk. We bereiken op deze manier meer mensen. Met de gemeente is overlegd over de hulp die nodig is om mensen te ondersteunen die door de corona in problemen zijn gekomen. Er zijn bijna 400 mensen die in de gemeente Aalten een beroep hebben gedaan op ondersteuning. Met de beschikbare financiële ondersteuning hebben  vrijwel alle betrokkenen, voor zover wij weten, het hoofd boven water kunnen houden. Dit geldt ook voor de mensen die werken in bedrijven waar de overheid de salarislasten voor 90% heeft vergoed. De grote zorg is echter wat er gebeurt als de steunmaatregelen weg gaan vallen. Het is niet onmogelijk dat in de komende winter meer en grotere problemen gaan ontstaan.

Naast de coronacrisis wordt onze stichting als partner in het Meedoen Pact betrokken bij de gemeentelijke problematiek. Niet zozeer om direct de portemonnee te trekken, maar vooral om een rol te vervullen in de het vroegtijdig signaleren van problemen en om mensen te ondersteunen. Het is zorgelijk te zien dat de gemeente sterk moet bezuinigen op juist de mensen die het financieel al moeilijk hebben. Ook wordt zichtbaar hoe lastig het is voor mensen met schulden om uit de financiële problemen te komen. Het valt bijvoorbeeld niet mee om de woonkosten te verlagen door naar een goedkopere huurwoning te gaan. Want juist aan goedkope huurwoningen is een schreeuwend gebrek. Wij kunnen dit niet oplossen, maar wel wijzen op de ellende die hierdoor kan ontstaan en aandacht vragen bij de politiek en bij instanties om mensen actief te ondersteunen.

Wandelen met orgelmuziek

Op die warme zaterdagmiddag van 18 juli zijn de vele orgelliefhebbers ontvangen in de Zuiderkerk. Koffie en thee is genuttigd, een praatje gemaakt en een ieder heeft een plekje in de kerkzaal gevonden.
De brandende paaskaars herinnert de concertbezoeker aan een andere aanwezigheid dan organist en orgel, de Eeuwige onzichtbaar aanwezig.
Het concert is met Bach geopend, het kan ook niet anders, deze grootse componist die op 28 juli 1750 overleden is, te herdenken.
Het is Harry van Wijk die de gasten welkom heet en het een en ander over het orgel vertelt. Joop Ormel staat al naast de orgelbank om organist van Wijk te assisteren bij het registreren.
Wandelend, fietsend heeft het concertpubliek zich verplaatst naar de volgende locatie, de Oosterkerk.
Wat daar muzikaal gebeurd is, laat zich vertalen door een toehoorder: ‘ik heb het orgel echt gehoord in haar klankschoonheid ‘
In de Christelijk Gereformeerde Kerk zijn de orgelliefhebbers nog meer betrokken bij de orgelliteratuur, omdat eenieder de organist zichtbaar ziet spelen.
En dat geeft een andere binding dan wanneer ver boven het hoofd van de luisteraar de organist aan het zicht onttrokken het manuaal van het orgel bespeelt.
Met een hapje fruit is het gezelschap naar de laatste locatie gegaan, die van de Oude Helenakerk.
Harry van Wijk heeft voor de vier verschillende orgels orgelwerken en de daarbij passende registratie uitgezocht waarbij de orgels natuurlijk prachtig klinken.
Ook een eigen compositie is ten uitvoer gebracht!
Maar inmiddels is de voorkeur van onze cantororganist (bijna) bekend: in de OHK klonk tot slot het majestueuze werk uit Sonate nr.4 van Felix Mendelssohn Bartholdy.
De Stichting O.R.G.E.L. heeft ingespeeld op de versoepeling van maatregelen rond het coronavirus.
Het is het eerste concert voor Harry van Wijk geweest met publiek, na de lockdown voor musici. Een gelukkig mens is teruggegaan naar Amersfoort.

Volgend vakantie-orgelconcert:
– donderdagavond 6 augustus
– 19.30 uur Oude Helenakerk
– organist Steven Knieriem (Goes)

Tia van der Schoot-Schuil