Diaconale Rondgang 2021

Op het moment van uitkomen van dit KerkVenster zijn we alweer druk met de voorbereiding van de actie. De coronacrisis geeft nog steeds veel beperkingen waar we rekening mee moeten houden. Heel mooi dat er toch weer zoveel vrijwilligers gevonden zijn die de enveloppen willen rondbrengen en weer ophalen. Dat is elk jaar toch een klus, hulde aan jullie allen! En daarbij ook het verzoek van ons om nog eens te kijken naar de mogelijkheid om digitaal te doneren, dat scheelt toch wel veel werk voor ons.

Maar nu natuurlijk waar het om gaat: ook dit jaar willen we graag dat u een bijdrage voor de diaconie doet. Jaarlijks wordt er door u allen ruim € 100.000 gedoneerd en dat bedrag wordt samengebracht door een aantal grote, maar ook heel veel kleine bedragen. Als college van diakenen voelen we ons gesteund dat er zo breed ondersteuning voor ons vrijwilligerswerk is. Dat is overigens nog wel een tip: als u ooit gevraagd wordt om diaken te worden, aanbevolen dus! Dat is echt leuk werk voor onze kerk.

In 2021 is het natuurlijk nog anders dan in voorgaande jaren. Een aantal posten uit onze begroting, zoals de kinderkampen en de vakantieweken van IKA zullen misschien door de coronacrisis nog niet benut kunnen worden. We hopen natuurlijk wel dat er dit jaar alweer wat mogelijk is. Daar tegenover staat een grote vraag naar extra hulpverlening wereldwijd vanwege de gevolgen van corona. Ons werk zal in 2021 daaruit bestaan om proberen het in te schatten waar onze hulp het hardst nodig is. Wij blijven dat doen onder het motto: helpen waar geen helper is.

Het is belangrijk om op te merken dat lokale hulp, ook buiten onze kerk, door de diaconie niet vergeten wordt. Naast onze eigen werkgroep Sociaal Diaconaat is de Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA), in de persoon van Wim Drenth, een vast onderdeel van onze vergadering. Wanneer de DHA extra financiële ondersteuning nodig zou hebben dan draagt ook de PGA haar deel daaraan bij.

We hopen ook dat u dit jaar weer onveranderd enthousiast wilt reageren op ons verzoek om een bijdrage voor het werk van de diaconie. We bevelen dit van harte bij u aan.

Namens het college van diakenen,

Johan van Eerden, penningmeester

De link om digitaal te betalen is:
https://site.skgcollect.nl/diaconale-rondgang 2021.html