Diaconale rondgang 2023

Nu de maand mei weer op de kalender staat, gaan we ons als diaconie weer voorbereiden op de jaarlijkse collecte. Vorig jaar was de opbrengst wat minder maar toch hebben we heel veel kunnen doen in het afgelopen jaar.

En dat die hulp altijd weer erg nodig is, blijkt wel uit de vele bedankjes die we vanuit allerlei organisaties en stichtingen of kerkelijke instanties ontvangen.

Na de coronatijd leek het wel of de problemen steeds meer toenamen.

 Door allerlei conflicten in de wereld nam het aantal hulpvragen enorm toe. We proberen als diaconie altijd via kleine stichtingen hulp te bieden, dit om een beetje overzicht te houden wat er met het door ons gedane donaties gedaan wordt.

Dat dit werkt, blijkt wel steeds weer als we een terugkoppeling ontvangen van de desbetreffende hulporganisatie.

Voor grotere rampen zoals de aardbeving in Turkije kiezen we toch voor de wat grotere organisaties als het Rode Kruis, Unicef, Artsen zonder Grenzen enz.  De grote organisaties gaan toch vaak heel gericht te werk door hulp te bieden waar dat het hardste nodig is. In Aalten zijn we als diaconie actief met het ondersteunen van plaatselijke acties om de toegenomen armoede wat te verlichten. Dit gebeurt vaak onder de noemer van de gezamenlijke Raad van Kerken. De sinterklaas- en kerstcadeautjes zijn daar een mooi voorbeeld van, maar ook het leveren van een schoonmaakpakket was daarvan een onderdeel dit jaar. Heel vaak gebeurt die ondersteuning anoniem want ook op de scholen wordt hulp geboden door het helpen bij het aanschaffen van een computer of het mogelijk maken van deelname aan een schoolreisje.

En dat die hulp echt nodig is, blijkt ook wel uit het feit dat de gemeente Aalten steeds vaker overleg voert met de werkgroep gemeentediaconaat en sociaal diaconaat om ook in onze gemeente te kunnen bijspringen waar dat nodig is. Ook de hulp aan de Oekraïners is daar een voorbeeld van.

Stichting Present deed een beroep op de diaconie om een tuin te helpen opruimen, en een aantal vrijwilligers heeft op een zaterdag de handen uit de mouwen gestoken. Zo proberen we hulp te bieden op allerlei manieren.

De vakanties voor ouderen via  IKA en de vakantieweken voor de jeugd zijn ook enorm in trek. Ook hier zijn een aantal vrijwilligers erg druk mee bezig om dit te realiseren.

Natuurlijk zijn we als diakenen ook aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal en zijn we aanwezig bij de wekelijkse kerkdiensten om de collecte te organiseren.

De groep Hulp Ver Weg Dichterbij houdt zicht bezig met allerlei hulpvragen vanuit de hele wereld en via allerlei projecten wordt hulp geboden en ook de zendingsdoelen zijn daarvan een onderdeel.

Tot slot wordt een deel van de opbrengst ook verkregen door het beheer van landbouwgronden een niet weg te denken onderdeel van de diaconie

De verslagen van bovenstaande projecten kunt u altijd vinden in het verslag in KerkVenster. Zoals u ziet, een hele lijst van activiteiten die wij niet voort kunnen zetten zonder uw steun. Geef daarom gul aan de collecte dit jaar.

Rudi ter Maat

voorzitter diaconie Aalten