Diaconie collecte PG Bredevoort

 In de tijd voor Pasen collecteren we voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De diaconie geeft € 1000  via het Rode Kruis, aangevuld met wat we in de collectes ophalen.
In de diaconie zijn we altijd op zoek naar nieuwe projecten. Een televisieprogramma gaf inspiratie. We willen een organisatie helpen die van oude slaapzakken een ‘sheltersuit’ maakt, wat letterlijk een  ‘schuiljas’ betekent. Daklozen krijgen een mooie jas, die ‘s nachts ook als slaapzak kan dienen, door er een stuk aan te ritsen. Voor een milder klimaat is er een alternatief. Het is geen definitieve oplossing voor dakloosheid, maar mensen vriezen in ieder geval niet dood op straat. Zie meer op de website. https://sheltersuit.com/nl/doneer-je-slaapzak/
Iedereen kan helpen door slaapzakken te doneren. Die moeten wel in redelijke staat zijn en van kunststof. Rits mag kapot. De voering niet. Ze kunnen in Twente ingeleverd worden bij een kringloopwarenhuis van Het Goed (www.Hetgoed.nl). Dus bewaar je oude slaapzakken nog even als ze van kunststof zijn. In het volgende KerkVenster lees je waar je ze kunt inleveren. Dan kunnen we ze gezamenlijk naar Enschede brengen.
                                                                                                                      de diaconie.