Diaconie PGB

Een van de projecten die we als diaconie aangaan, is de ondersteuning van een Protestantse Kerk op Grote Kei in het dorp Hon, één van de Kei-eilanden. De kerk is al gebouwd in 2015, maar de inrichting ontbreekt bij gebrek aan middelen. De kerkenraad daar heeft besloten plafondtegels aan te schaffen van het geld dat we nu met de contactpersoon meesturen. Deze tegels zijn nodig in het betonnen gebouw (zie foto).

Een ander project, heel wat dichter bij huis,  zijn de maaltijden die de diaconie in ‘t Koppelhuis heeft gepland. Op 2 november is weer de eerste keer van ‘Samen Eten’ in t Koppelhuis om 18.00 uur. Inloop 17.30 uur. Opgeven bij Marjon Radstaak, of Ada Endeveld.

Verder gaan we het plannen in december, januari 2023, februari, maart.