Streven naar duidelijkheid

Verslag van de kleine kerkenraad PG Aalten

Gerard Helmink opent de vergadering van 27 november jl. met de overdenking ‘Mag ik ook in jou geboren worden’ en gaat voor in gebed.

Zoals bekend, is met de verkoop van D’n Angang, de ruimte voor de jeugd weggevallen. De kerkrentmeesters hebben architect Rinke ter Haar verzocht mee te denken over het realiseren van een jeugdhonk bij de Zuiderkerk. Uitbreiding aan de achterkant van de Zuiderkerk met een apart gebouw wordt niet toegestaan door de Gemeente Aalten. Rinke geeft een presentatie en een toelichting over de mogelijkheden voor een jeugdhonk bij de Zuiderkerk.

Er is in het verleden geen beslissing genomen over de gebouwen en de kerk in en van de toekomst. De kerkenraad vindt unaniem dat er duidelijkheid moet komen en een beslissing moet worden genomen, uiteraard alles zorgvuldig afwegend. Wij hopen in 2019 deze beslissing te nemen en duidelijkheid te kunnen geven.

In goed overleg met ds. Riemer Faber zal Riemer ook in januari vrijgesteld worden van werkzaamheden. De diensten van Riemer worden ook dan opgevangen door de collega’s en preekvoorziener. Het pastorale werk in de wijk zal daar waar nodig onder de vijf collega’s worden verdeeld. De kerkenraad wil vanaf deze plek alle andere betrokkenen hartelijk danken voor hun gezamenlijke inzet.

In de Zuiderkerk wordt geëxperimenteerd met de luidsprekeropstelling om zo een verbetering van het geluid te realiseren, zowel in de kerk als ook via de diverse digitale kanalen.

Johan van Eerden sluit de vergadering met een Bijbeltekst uit Ruth waarna Gerard iedereen bedankt voor de inbreng en goede feestdagen toewenst.

Annet Somsen

een deurcollecte.