Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid

De inzending van Jan Ebbers over de klimaatverandering met zijn suggestie (c.q. vraag) heeft geleid tot ingezonden reacties, zowel bij de redactie als bij Jan Ebbers. We vroegen ons af wat de visie van de landelijke kerk is in de klimaatdiscussie.

In augustus verscheen daarover een column van ds. De Reuver (scriba van de PKN), die we ter informatie plaatsen op deze pagina. Wat betreft de houding van de plaatselijke kerken van Aalten en Bredevoort (PKN): Aalten draagt sinds november 2010 het logo van Groene Kerk. Op de website van Aalten lezen we:  ‘De groene kerkenactie wil de geloofsgemeenschappen stimuleren tot actief handelen als het gaat om bewerken en bewaren van de leefomgeving, dichtbij en veraf, daar ligt immers onze opdracht uit Genesis 2’.
Voor verdere informatie daarover verwijzen we u naar de website:
kerkvenster.nl/groene-kerk/.

redactie KerkVenster

Onlangs verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken.  Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde, en alles wat daarop leeft, schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping.

De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: zouden wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en trots kan blijven op zijn kunstwerk?  Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, terwijl zij over minder middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Zuid-Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken. Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een enorme hongersnood.

Ondanks de media-aandacht voor klimaatverandering in de afgelopen jaren is er te weinig veranderd in de levensstijl van mensen. Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd. Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van de kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht ofwel duurzaam zijn. We worden – nog sterker dan voorheen – geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan met elkaar en met de aarde.

Auteur: Ds. De Reuver. Scriba synode PKN 
Deze reactie verscheen op vrijdag 13 augustus ook in het Friesch Dagblad