Een jaar in Aalten

Per 1 mei 2020 ben ik in Aalten gaan werken om de het tekort aan predikanten en kerkelijk werkers aan te vullen. In principe zou dat voor één jaar zijn. De gesprekken daarover waren al in de herfst 2019 begonnen, voordat ik in het ziekenhuis terecht kwam. Omdat het de afspraak was, ben ik in mei gewoon begonnen. Ondertussen had ik ervaring opgedaan met een gedeeltelijke werktijd tijdens mijn herstel. Dat beviel me heel goed. Ik had meer de tijd om tot rust te komen en me te bezinnen, tussen de bedrijven door.
Ik merkte dat ik in de loop der jaren een manier van werken had ontwikkeld, waarbij ik te weinig momenten rust nam. Ik wijt mijn te hoge bloeddruk voornamelijk aan mijn eigen manier van werken. Het was aanvankelijk spannend om in een nieuwe gemeente te beginnen, maar het ging redelijk goed met de werkdruk en ik heb ik nooit hoeven kiezen tussen een begrafenis in Bredevoort en Aalten. Natuurlijk was het een vreemde tijd vanwege corona.
Er waren een paar drukke piekmomenten in de grote vakantie, maar in het algemeen heb ik met veel plezier gewerkt. Ook het overleg met collega’s was een prettige verandering in het éénpittersbestaan. Op een gegeven moment was het tijd om de vraag te beantwoorden of ik mijn werk in Aalten zou willen verlengen of niet. Ik heb dat zorgvuldig overwogen. Ik heb toen besloten om gas terug te nemen en als parttimer door te gaan in Bredevoort. Hoewel ik me nu beter voel, dan voor ik ziek werd, vind ik het belangrijk om me te focussen op andere dingen dan werk alleen.

                                                                                                  Ada Endeveld

Burenhulp in roerige tijden
 Vanaf 1 mei 2020 heeft Ada Endeveld als predikant ons pastoraal bijgestaan in onze gemeente. Door het aanstaande emeritaat van Riemer Faber en Wim Evers waren wij op zoek naar een tijdelijke versterking van ons predikantenteam. In de herfst van 2019 zijn de eerste gesprekken opgestart en al vrij snel kwamen wij tot overeenstemming. Ada zou voor een minimale periode van 12 maanden werkzaam zijn in onze gemeente, waarna wij dan verder zouden overleggen of wij deze samenwerking zouden verlengen.

Het werd een bijzonder jaar, mede door het coronavirus. Vanaf het begin verliep de samenwerking soepel en plezierig, en wij waren dan ook dankbaar dat zij ons heeft bijgestaan in het afgelopen jaar. In december van 2020 hebben wij gezamenlijk overlegd of wij deze samenwerking zouden kunnen voortzetten. Na een zorgvuldige overweging van haar kant, heeft zij ons te kennen gegeven dat ze hier geen gebruik van wilde maken, maar het wat rustiger aan wou gaan doen. Als kerkenraad vonden wij dit jammer, maar wij respecteerden haar keuze hierin, en hebben hier ook alle begrip voor.

Ada, namens de kerkenraad, de predikanten,kerkelijk werkers, kosters, en al onze gemeenteleden willen wij jou heel hartelijk danken voor je inzet, tijd, werk en ondersteuning die jij in het afgelopen jaar aan onze gemeente hebt gegeven. De samenwerking hebben wij als zeer plezierig en warm ervaren. Het voelde van onze kant uit al snel heel vertrouwd en ik heb ook begrepen dat dit ook voor jou gold. We kunnen denk ik terug kijken op een zeer plezierige samenwerking in dit bijzondere jaar.

Wij wensen jou, en allen die je lief zijn veel geluk, gezondheid en Gods zegen toe.

Het ga je goed ! Of zoals ze hier in Aalten zeggen, ‘Good gaon en weerkommen.’

Namens de kerkenraad,                                              Gerard Helmink