Een jaar Katholiek Kontakt in de St. Joriskerk

In maart 2021 ging de katholieke kerk in Bredevoort dicht. De katholieke geloofsgemeenschap bleef echter bestaan. Zij vond nieuw onderdak in de protestantse St. Joriskerk. Een prachtig staaltje oecumenische samenwerking dat ten voorbeeld werd gesteld in de regio. Deze zomer volgde Aalten waar de katholieke gemeenschap gastvrij ontvangen is in de Oude St .Helenakerk.

Het begin

Een kerk is niet een gebouw maar een gemeenschap van mensen met de Blijde Boodschap van Jezus Christus als richtsnoer. Na sluiting van ons kerkgebouw rees de vraag: hoe nu verder? Er was een groep uit met name de lectoren, het kerkkoor en de ouderenbezoekgroep die graag door wilde gaan. De vraag was nu: hoe organiseren wij als katholieken het onderlinge contact en hoe gaan wij vieringen opzetten? Daarbij hielp dat de protestantse gemeente van Bredevoort een uitnodigende hand uitstak. De onderlinge samenwerking was al tientallen jaren heel goed. De katholieke groep besloot een onderlinge mail- en appgroep te vormen onder de naam Katholiek Kontakt. Zo kan men elkaar snel bereiken. Wij wilden per jaar een klein aantal vieringen houden want je moet je eigen spankracht niet te boven gaan, anders houd je het niet vol. Tegelijk blijft Katholiek Kontakt onderdeel van de grote rooms-katholieke parochie van de H.H. Paulus en Ludger die zich uitstrekt van Mariënvelde tot Rietmolen.

Vieringen in de St. Joriskerk

De positieve gesprekken met de PG Bredevoort leidden tot een gastvrije ontvangst in de St. Joriskerk. Heel bijzonder is, dat ook enkele beelden uit de katholieke kerk een plaats vonden in de protestantse kerk, waaronder een Mariabeeld en een beeld van Sint Joris de patroon van beide Bredevoortse kerken. De Maria-icoon vond een plaats in het stiltecentrum waar de mogelijkheid bestaat om een lichtje aan te steken.

Op 17 oktober 2021, tijdens een drukbezochte dienst was de introductie van de katholieken én de beelden in de St. Joriskerk. Sindsdien hebben wij zeven vieringen gehouden, vier oecumenische, met Kerst, Pasen, Startzondag en de Ik-mis-je-wandeling. Drie vieringen zijn specifiek katholiek: een Allerzielenviering, een Vastenviering en een Mariaviering in de maand mei. De katholieke vieringen worden steeds gehouden op zaterdagavond om 19.00 uur. Onlangs was er voor het eerst ook een katholieke uitvaart vanuit de St. Joriskerk. Bij alle vieringen mogen wij gebruik maken van het fantastische beamteam. Ook worden onze vieringen uitgezonden via www.pkn-bredevoort.nl/Kerkbeeld. Vergaderingen houden wij in het Koppelhuis.

 Getallen en werkgroepen

Het blad De Verbinding van de Paulus-Ludgerparochie valt op 127 adressen in de bus. De parochie presenteert ook maandelijks een digitale nieuwsbrief die door ca. 20 mensen wordt gevolgd. Ook mogen wij geregeld berichten publiceren in KerkVenster. Het meest directe contact verloopt via de mail- en appgroep Katholiek Kontakt. Het aantal deelnemers is in een jaar gestegen van 12 naar 29. Daaronder ook enkele deelnemers uit Vragender, Lichtenvoorde en Aalten die zich met ons verbonden voelen. Je zou dit de kerngroep kunnen noemen. Eén keer per jaar roepen wij deze groep bij elkaar om de voortgang te bespreken. Wij hebben een aantal werkgroepen zoals de lectoren (5 personen), het kerkkoor (12 mensen), een ouderenbezoekgroep (4 dames), een onderhoudsploeg van het katholiek kerkhof (6 mensen), een bezorgersgroep van 8 mensen en een dagelijks bestuur van 3 personen. Verder doen wij mee aan alle bijeenkomsten van de katholieke parochie.

Al met al kijken wij met voldoening terug op dit eerste jaar zonder kerk en met een intensieve samenwerking met de protestantse gemeente. Samen willen wij de Blijde Boodschap van Jezus Christus verder verkondigen door samen kerk te zijn.