Een nieuwe predikant

Op zoek naar een nieuwe predikant in Aalten

Afgelopen weekend hebben wij als gemeente afscheid genomen van Riemer Faber.

Na meer dan 32 jaar predikant te zijn geweest in onze gemeente, mag hij nu samen met Evelien van zijn emeritaat gaan genieten.

Dat betekent wel dat wij op zoek moeten gaan naar een nieuwe predikant.

In de afgelopen maanden hebben wij als kerkenraad meerdere malen overleg gevoerd, hoe en op welke manier wij ons predikantenteam moeten gaan aanvullen na het emeritaat van Riemer, en ook rekening houdend met het naderende emeritaat van Wim Everts.

Er is een commissie samengesteld die alle wensen, ideeën, mogelijkheden en vragen tegen het licht heeft gehouden. Zij hebben hierover een rapport samengesteld, en dit is gepresenteerd en besproken op zowel de kleine als de grote kerkenraad.

De inhoud en vervolgstappen van het  rapport ‘Invulling vrijkomende

predikantenplaatsen’ zal in een van de volgende nummers van KerkVenster worden gepresenteerd.

Een van de eerste stappen is het  samenstellen van een beroepingscommissie voor het beroepen van een nieuwe predikant.

Wij als kerkenraad zijn dankbaar en blij dat de volgende zeven gemeenteleden zitting wilden nemen in deze beroepingscommissie:

  • Harry Eenink, Anja Koskamp, Rik van Lochem, Hanny Nijhof (afgevaardigden van de wijken)
  • René Veerbeek (afgevaardigde kerkrentmeesters)
  • Jolanda Wevers (afgevaardigde diaconie)
  • Betty Hielkema (afgevaardigde Cantorij)

Consulent voor de commissie: ds. Wim Everts.

Op maandag 27 januari is deze commissie door Gerard Helmink geïnstalleerd.

Wij wensen hen heel veel wijsheid, plezier, succes en Gods zegen toe bij deze taak. In het volgende nummer van KerkVenster zullen zij zich verder aan u voorstellen.

Op dit moment is de kerkenraad ook drukdoende om te zorgen voor invulling van het pastorale werk in de wijken IJzerlo en Barlo/Dale na het vertrek van Wilma Onderwater en Riemer Faber.

Op zeer korte termijn hopen wij u hier meer over te kunnen vertellen.

kerkenraad PG Aalten

———————————————————————————————————————————
Beroepingscommissie aan het werk

v.l.n.r. Rick van Lochem (secretaris), Jolanda Wevers, Harry Eenink (voorzitter) Rene Veerbeek,
Betty Hielkema, Anja Koskamp en Hannie Nijhof

Op maandag 27 januari is in Elim door de voorzitter van de kerkenraad, Gerard Helmink, de beroepingscommissie geïnstalleerd. Deze commissie gaat vanwege het emeritaat van ds. Riemer Faber en de daardoor ontstane vacature op zoek naar een nieuwe predikant. De nadruk zal komen te liggen op het voorgaan in, met name, liturgische diensten en het pastoraat. Allereerst wordt een vacaturetekst en een profielschets opgesteld. Na publicatie hiervan en evt. binnengekomen sollicitaties kunnen we aan de slag. Ook maken we gebruik van een advieslijst van de landelijke kerk (PKN). We gaan actief op zoek via websites en houden onze ogen en oren open. We vragen u/jullie als gemeenteleden ook om met ons mee te denken, en als er suggesties of adviezen zijn voor mogelijke kandidaten dan horen we dat graag. Via KerkVenster houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Namens de beroepingscommissie,

Harry Eenink

Vacaturetekst predikant                                                          Profielschets