Eindstand collecte

‘Geef licht…’ € 697.000

Eind november 2021 werd door Kerk in Actie (KiA) de actie Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland gehouden.
Het werd een succes. De landelijke opbrengst is ongeveer € 697.000. Een mooi resultaat, zeker omdat de corona-omstandigheden het collecteren er niet makkelijker op maakten.
Ook in Aalten was de actie een succes.
Er zijn negentien collectanten op pad geweest, die gezamenlijk ongeveer € 1.700 hebben opgehaald. En er is gecollecteerd in de kerkdienst van 14 november.
In totaal is er een bedrag van ruim € 5.000 overgemaakt aan Kerk in Actie.
Dan is er ook nog de opbrengst waar we als diaconie geen zicht op hebben, via QR codes en rechtstreekse donaties aan KiA.
Het is bijzonder fijn om te mogen constateren dat Aalten een warm hart heeft voor vluchtelingenkinderen.
Met het geld gaat KiA hulp bieden aan kinderen in Griekse vluchtelingenkampen in de vorm van begeleiding, kleding, voedsel en onderwijs op veilige plekken.

Iedereen hartelijk dank voor de betrokkenheid.