Extra actie Kerkbalans

Momenteel is er een landelijk initiatief voor een extra actie Kerkbalans vanwege corona. De afgelopen
periode hebben wij als kerk inkomsten moeten missen vanwege het niet kunnen vieren van onze zondagse diensten op de ‘oude’ manier. Voor het jaar 2020 missen wij op onze begroting minimaal  € 20.000.
In de afgelopen periode is geïnvesteerd om de diensten bij de mensen thuis te brengen via KerkBeeld, en gelukkig wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit heeft extra geld gekost. Aan de andere kant zijn er in deze periode minder uitgaven te verwachten voor energie, koffie etc.
In deze tijd willen wij toch een beroep op u doen om extra te geven aan de kerk op het moment dat u dit missen kunt. Omzien naar elkaar is volgens een recente peiling onder de kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn.
Mogen wij op u rekenen: NL26 RABO 0373 7146 88 t.n.v. Protestantse Gemeente Aalten

Namens het college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek
tel. 06-22849288