BIDDEN IN DE MORGEN:

het morgengebed op donderdag

Word wakker, hart en citer, ik wek de dageraad.

Sinds twee jaar wordt in de Oude Helenakerk elke donderdag weer het kerkelijk Morgengebed, de Lauden, gebeden. Toen de katholieke gemeenschap liturgisch onderdak kreeg in de kerk, nam zij ook dit oude gebruik mee, dat zij een kleine twintig jaar geleden weer had opgenomen. Elke donderdag? Nee: Tot begin juni was er elke eerste donderdag van de maand een moment van stille en bezinning, afgesloten door een van de voorgangers van de PGA.

Elke donderdag komen er 10 tot 15 mensen uit beide kerken samen om de dag te beginnen met een korte viering. Het Morgengebed of de Lauden is onderdeel van het getijdengebed zoals dat in veel kerken wordt gebeden of gezongen. De teksten, psalmen, kantieken en lezingen, zijn merendeels ontleend aan de Bijbel. In Aalten hebben we er de lezingen van de dag aan toegevoegd, en een korte overweging als pastor Jos Droste voorgaat. Maar ook als hij er niet is, gaat het gewoon door: er is dus geen ‘gewijde’ of aangestelde voorganger nodig, omdat de teksten in principe vastliggen. Twee voorgangers  bidden afwisselend met de aanwezigen de psalmen. Je bent dus erg betrokken bij het geheel, maar kunt af en toe ook weg mijmeren bij bepaalde woorden of zinnen. De anderen bidden wel door. De actualiteit kan doorklinken in de overweging en de gebeden, die met het Onze Vader worden afgesloten. Na een slotgebed en zegen wordt er een gregoriaanse Maria-antifoon gezongen. En daarna is er tijd voor koffie.

Het Getijdengebed is niet typisch katholiek. Ook de Anglicaanse en Orthodoxe kerken kennen het, en in het Dienstboek, een proeve, kun je op pagina 962-964 een schema vinden. Vandaar dat het in KerkVenster als ‘oecumenisch morgengebed ’staat aangegeven. U bent van harte welkom, iedere donderdagmorgen, van 9.00 tot 9.30 uur. En daarna is er koffie!

Jos Droste