Week van Gebed voor de eenheid 19-26 januari 2020

Naast de oecumenische viering op zondag 19 januari om 9.30 uur in de Sint Helenakerk aan de Dijkstraat willen we in deze week ook samenkomen op dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de Zuiderkerk. (vanaf 19.30 uur is er koffie)

Dan willen we elkaar in gesprek ontmoeten en samen bidden voor de eenheid van de christenen wereldwijd en in onze plaats.  Op deze avond zullen voorgangers uit onze Protestantse Gemeente, de Rooms Katholieke parochie, de Christelijk Gereformeerde kerk, de Euregio Christengemeente  en De Meiberg aanwezig zijn.

We hopen dat velen uit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen komen om samen te bidden en elkaar te ontmoeten.

Namens het Beraad van Kerken,

  1. Hendrik Jan Zeldenrijk