Frequentie Kerkvenster gaat Veranderen

Beste lezers van KerkVenster,

Het bestuur en de redactie van Kerkvenster hebben een besluit genomen omtrent de verschijning van KerkVenster. Er zal per 1 januari 2023 een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het werk van de huidige en toekomstige redactieleden, die het werk geheel vrijwillig doen, behapbaar blijft. 

Om de werkdruk te verlichten gaan we de sluitingstermijn voor het inzenden van kopij vervroegen van woensdag 22.00 uur naar dinsdag 12.00 uur. Dit geeft de eindredactie de mogelijkheid om niet meer al het werk in het weekend te hoeven doen. Daarnaast zal ook de verschijningsfrequentie omlaag worden gebracht, van 22 naar 17 nummers per kalenderjaar.

Vanaf januari 2023 verschijnt KerkVenster driewekelijks, en in de zomerperiode en rond de feestdagen soms vierwekelijks. Dit verlaagt de vergader- en werkdruk van de gehele redactie, en van alle andere medewerkers.

KerkVenster blijft ook met deze wijzigingen een blad dat bovengemiddeld vaak verschijnt. De meeste kerkelijke gemeentes hebben een blad dat hooguit 1x per maand verschijnt (in de regel 11x per jaar). Ook de verwerkingstijd (de tijd tussen deadline en verschijning van het blad) blijft na deze wijzigingen relatief kort: tien dagen, waar de meeste gemeentes minimaal veertien dagen tot soms wel drie weken verwerkingstijd hebben.

Bovendien kunnen actuele zaken altijd direct op de website geplaatst worden. 

Aan de inhoud en kwaliteit van KerkVenster wordt niet getornd. Uit onderzoek blijkt dat KerkVenster zeer breed wordt gelezen, door zowel jong als oud. Een zeer groot percentage van alle leden van de PGA en de PGB is geabonneerd op ons blad.
Onlangs is de jaarlijkse geldwerving weer afgerond en uit het feit dat de opbrengst dit jaar substantieel meer is, mogen we afleiden dat de lezers KerkVenster positief weten te waarderen. Voor al onze vrijwilligers is dit een enorme stimulans om door te gaan met het werk voor ons fijne kerkblad.

Namens bestuur en redactie,

Joke Meynen,

redactievoorzitter